Bestuurslid Taal Doet Meer, marketing & communicatie

Taal Doet Meer werkt er met ruim 1000 vrijwilligers aan om Utrechters taalvaardiger te maken. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Vrijwillige taalcoaches bieden taalondersteuning aan anderstalige volwassenen. Zij combineren het stimuleren van taalvaardigheid met aandacht voor gezondheid, opvoeding en werk. Vrijwillige mentoren en huiswerkcoaches ondersteunen jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Voorlezers van de Voorleesexpress Utrecht stimuleren de taalontwikkeling van kinderen en verrijken de taalomgeving thuis. Zie voor meer informatie www.taaldoetmeer.nl.

Taal Doet Meer is een stichting en heeft een bestuur van 5 leden. Het bestuur vergadert 4 tot 6 maal per jaar en fungeert als bestuur op afstand. Wij zijn per januari 2020 op zoek naar:

een bestuurslid met kennis op het gebied van marketing en communicatie

Het profiel van de bestuursleden van Taal Doet Meer:

Algemene kenmerken

 • Inzicht hebben in maatschappelijk en politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Op hoofdlijnen op de hoogte zijn met wat zich in de Nederlandse samenleving met betrekking tot integratie van anderstaligen en taalontwikkeling afspeelt
 • Affiniteit met de doelgroep van Taal Doet Meer
 • Beschikken over tijd (2 à 3 dagdelen per maand) om een zinvolle bijdrage te leveren
 • Afkomstig zijn uit het geografisch werkgebied van Taal Doet Meer
 • Beschikken over goede contactuele vaardigheden
 • Beschikken over aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen
 • Beschikken over het vermogen te besturen op afstand.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Sterk ontwikkeld reflectief vermogen
 • Energiek en besluitvaardig
 • Loyaal ten opzichte van de organisatie
 • Overwicht uitstralen op grond van eigen kwaliteiten.

Aanvullende kenmerken van het bestuurslid marketing & communicatie

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie, waaronder social media
 • Kan deze kennis toepassen in het sociale domein
 • Kan gevraagd en ongevraagd het management informeren en adviseren op het gebied van marketing en communicatie
 • Neemt vanuit de functie deel aan overleggen van het bestuur van Stichting Vrienden van Taal Doet Meer, als adviseur op het gebied van communicatie.

Het betreft een onbezoldigde functie. In overleg kunnen onkosten worden gedeclareerd.

Heb je belangstelling voor deze bestuursfunctie bij Taal Doet Meer? Laat dit dan voor 1 november a.s. weten door een mail te sturen met je motivatie en CV naar info@taaldoetmeer.nl o.v.v. vacature bestuurslid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric Peters, voorzitter van het bestuur van Taal Doet Meer 06-33670090 of erictaaldoetmeer@gmail.com of met Lineke Maat, directeur Taal Doet Meer via lineke@taaldoetmeer.nl  of 030-2947594.

Meer informatie?

Bel/mail Lineke

Lineke Maat
030 – 294 75 94

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!