Ouders van Betekenis Overvecht krijgt de Stimuleringsprijs 2019 van het K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds zet met deze jaarlijkse prijs organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden door innovatieve activiteiten voor de doelgroep waar ze zich voor inzetten. Taal Doet Meer, De Oppasmoeders en de Bibliotheek Utrecht kunnen met deze prijs extra moeders in Overvecht steunen. 

Actieve moeders in Overvecht, van wie de moedertaal niet Nederlands is, worden opgeleid tot BoekStartCoach. Deze ervaringsdeskundige rolmodellen stimuleren anderstalige ouders om te werken aan hun eigen taalvaardigheid en die van hun jonge kinderen. En terwijl de moeders taalles krijgen, passen De Oppasmoeders op hun jonge kinderen op.

Uit het juryrapport: Het plan ‘Ouders van Betekenis Overvecht’ spreekt de jury aan omdat het een mooie samenwerking betreft tussen meerdere partijen in de wijk en een oplossing biedt voor een echt probleem: taalachterstand bij jonge kinderen met laagtaalvaardige ouders.’ En: ‘De jury ziet in dit plan voor alle partijen een win-win situatie. Ervaringsdeskundige moeders krijgen de kans zich te ontwikkelen als coach en doen werkervaring op. Moeders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, krijgen taalles en worden gestimuleerd het plezier van taal over te brengen op hun kinderen. De pas opgerichte De Oppasmoeders zetten hun expertise in en werken aan naamsbekendheid.’

We gaan begin 2020 met veel plezier gezamenlijk aan de slag. Senior projectleider Merlijn Slothouber: ”Zo geweldig dat er veel actieve ouders zijn die willen leren en elkaar willen helpen. Zonde om die positieve energie te laten liggen. Met deze prijs kunnen we enkele ervaringsdeskundige vrijwilligers opleiden en kunnen er tientallen ouders naar taalles en in gesprek over de taalontwikkeling van hun kind!”

Naast bovenstaande activiteiten gebeurt er nog veel meer in de stad wat betreft ouderinitiatieven, zie ook www.oudersvanbetekenis.nl

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!