Campagne over laaggeletterdheid: juist nu belangrijk!

‘’30.000 Utrechters zakken door de grond als iemand tegen ze zegt: ‘Kun je niet lezen of zo?’ Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen toch? Laten we dit samen aanpakken!’’ Heb jij deze tekst al voorbij zien komen? Het is onderdeel van een bewustwordingscampagne over laaggeletterdheid in Utrecht, die gestart is op 18 april en loopt tot en met 16 mei 2020. Dit jaar wordt de campagne herhaald in september, tijdens de Week van de Alfabetisering, en in december. Samen met andere Utrechtse (digi)taalvrijwilligersorganisaties en vier communicatiebureaus vragen we aandacht voor de 30.000 Utrechters die moeite hebben met lezen, schrijven, Nederlands spreken en/of het toepassen van digitale vaardigheden. En roepen we Utrechters op om zich aan te melden als (digi)taalvrijwilliger.

30.000 Utrechters
De campagne is te zien op digitale borden in de stad, boekenleggers in boekenwinkels, social media en op de website 30000u.nl. Je kunt je via de website aanmelden als vrijwilliger bij één van de vele (digi)taalorganisaties. Er is juist nu veel vraag naar nieuwe vrijwilligers van allerlei leeftijden. In deze tijden is er bijvoorbeeld behoefte aan vrijwilligers die in begrijpelijke taal uitleg geven over berichten en voorschriften rondom het coronavirus. Of die helpen bij het regelen van zaken die nu digitaal moeten gebeuren. Als vrijwilliger kun je andere Utrechters leren kennen, nieuwe vaardigheden opdoen en op een laagdrempelige manier mensen begeleiden in het leren van een taal of omgaan met een computer. Mensen die graag ondersteuning willen bij computeren of taal kunnen terecht bij een wegwijzer in de bibliotheek of zich (laten) aanmelden voor computer- en/of taalles. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle vestigingen van Bibliotheek Utrecht voorlopig gesloten. Geïnteresseerden kunnen bellen naar het algemene nummer 030 – 286 1800.

Impact van laaggeletterdheid
Voor mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven, Nederlands spreken en/of met de computer kunnen werken, is het lastiger om mee te doen in de samenleving. Het gaat zowel om Utrechters met het Nederlands als moedertaal als Utrechters met een andere moedertaal. Zij ervaren vaak knelpunten op het gebied van werk, gezondheid en gezinsleven. Ze kunnen bijvoorbeeld hun gezondheidsproblemen niet onder woorden brengen, vinden het moeilijk om een bijsluiter te lezen, krijgen een sollicitatiebrief niet op papier, kunnen hun kinderen niet ondersteunen bij het huiswerk of hun zaken niet via internet regelen. Veel van deze mensen willen graag leren. Vaak worden zij hierin begeleid door vrijwilligers. In Utrecht zijn er meer dan 3.000 mensen die de taal of digitale vaardigheden leren met vrijwilligers in groepsverband of één op één. In een stad met 30.000 laaggeletterden is er grote vraag naar vrijwilligers.

Utrechtse communicatiebureaus zetten zich belangeloos in
We vinden het erg fijn dat de bureaus Maatschap voor Communicatie, Enof creatieve communicatie en Lawine visuele communicatie / Rietje Krijnen journalistiek & communicatie zich belangeloos inzetten om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en de rol van vrijwilligers. De samenwerkende bureaus stellen:

‘’In Utrecht kijken we naar elkaar om. Er is niets mooiers dan onze eigen expertise inzetten om juist anderen met communicatie te helpen. Op deze manier dragen we bij aan een sociale, evenwichtige stad.’’

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!