Coronamaatregelen tot september 2020: wat betekent het voor ons?

Op woensdag 6 mei 2020 gaf het Kabinet opnieuw een persconferentie over het coronavirus. Tot begin september zullen de maatregelen stapsgewijs versoepeld worden. Zo gaan de leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs deels weer naar school en de bibliotheken gaan weer open. In dit artikel vatten we samen wat dit betekent voor onze vrijwilligers en deelnemers. We houden onze coördinatoren en andere vrijwilligers per project op de hoogte. We hebben natuurlijk begrip voor iedereen die vanwege een persoonlijke afweging of situatie nog niet wil deelnemen aan fysieke activiteiten.

Kunnen er weer thuisbezoeken plaatsvinden?

Het beleid van de overheid is dat mensen mogen samenkomen tot maximaal 3 personen en dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Tot 1 september 2020 geven we vrijwilligers en deelnemers de ruimte om zelf te kiezen of ze thuis willen afspreken. Eén uitzondering: voor thuisbezoeken gericht op kinderen tot en met 8 jaar, zoals de VoorleesExpress, adviseren we om tot 1 september géén thuisbezoeken te doen. Bij activiteiten met jonge kinderen is het namelijk moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. De voorwaarde voor een thuisbezoek is dat zowel vrijwilliger als deelnemer hiermee akkoord zijn en dat de regels van de overheid worden opgevolgd. Het alternatief is contact op afstand, online of telefonisch.

Gaan de taalgroepjes weer starten?

Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten tot 30 personen weer mogelijk. Op 11 mei gaan de bibliotheken weer open. Van de buurthuizen en andere locaties is dat nog niet duidelijk. Op dit moment zijn we met partners in gesprek om inloop, taalgroepjes en taalcafés in aangepaste vorm weer mogelijk te maken vanaf 1 juni. Omdat de mogelijkheden verschillen per locatie kunnen we hier nog geen algemene uitspraak over doen. Coördinatoren en vrijwilligers zullen binnenkort van onze medewerkers hier een bericht over ontvangen.

Trainingen, workshops en intakes

Alle trainingen en workshops voor vrijwilligers blijven tot 1 september online. Zo kunnen ook diegenen die nog niet kunnen of willen deelnemen aan fysieke activiteiten meedoen. Ook alle intakes met vrijwilligers en deelnemers vinden tot 1 september online en/of telefonisch plaats.

Contact houden

We vragen onze vrijwilligers om op afstand waar mogelijk contact te houden, zowel met kinderen en jongeren als volwassenen. Op onze website delen we onder de rubriek #doemeermettaal tips en inspiratie om contact met elkaar te houden en om op afstand bezig te blijven met taalontwikkeling. Onder de rubriek verhalen delen we ook voorbeelden van hoe onze taalvrijwilligers contact houden met deelnemers.

Extra online begeleiding voor leerlingen

Ken jij leerlingen tussen 6 en 16 jaar die door de (tijdelijke) sluitingen van de scholen leerachterstanden hebben opgelopen? Samen met verschillende organisaties bieden wij hen online ondersteuning aan. Lees hier meer over het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk.

Bereikbaarheid

Onze kantoormedewerkers blijven tot 1 september 2020 zo veel mogelijk vanaf thuis werken. We zijn per mail en mobiel bereikbaar. Onze telefoonnummers en mailadressen vind je hier. Vragen kun je ook stellen via info@taaldoetmeer.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en zo snel mogelijk beantwoord.

Hulp

Ken je of ben je iemand die hulp nodig heeft bij het contact met de Gemeente? Je kunt dan terecht bij het Servicepunt Utrecht. De medewerkers spreken verschillende talen en kunnen een (doven-)tolk inschakelen. Je kunt met hen bellen of (video-)chatten. Voor praktische hulp zoals boodschappen werken we samen in het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). Een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden op wijkniveau en stedelijk niveau vind je hier.

Meer weten?

Op de website van Pharos vind je een woordenlijst en informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. Een andere website waar je simpele uitleg krijgt in beeld, geluid en taal vind je hier. Voor meer informatie over het laatste advies rondom het coronavirus kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!