Mike Bos blijft zich inzetten voor taal en verbinding

Van 2011 tot en met 2016 was Mike Bos bestuurslid van Vrienden van Taal Doet Meer. Sinds enkele jaren is hij trouwe Vriend én fervent bezoeker van de Taal Doet Meer-Colleges. In dit verhaal deelt Mike zijn ervaringen met taal in zijn carrière, tijdens zijn periode als bestuurslid en nu als Vriend. Want één ding is duidelijk: Mike blijft zich inzetten voor taal en verbinding.

Zodra ik merk dat iemand de taal niet machtig is, en van plan is om hier voor een langere tijd te blijven, verwijs ik direct naar Taal Doet Meer. Het is zo goed dat deze organisatie bestaat in Utrecht. – Mike

Mike Bos had een carrière als oncologieverpleegkundige. In dit werk ondervond hij het belang van taal wanneer het gaat om gezondheid. “Wanneer een behandeling werd beëindigd, merkte ik het belang van de finesse van taal om dit soort moeilijke boodschappen goed over te brengen.” Ook culturele verschillen speelden een belangrijke rol tijdens deze gesprekken. “Vaak zat er een familielid bij om te vertalen en te duiden.”

Ook op andere vlakken zette Mike zich in voor duidelijke communicatie over de gezondheid van de patiënt. Binnen de medisch-ethische toetsingscommissie nam hij zitting namens de patiënt en zette hij zich in voor leesbare patiënteninformatie bij deelname aan een medisch onderzoek. “Met de rode pen door al dat jargon, dat werd me niet altijd in dank afgenomen.” Dat de patiënt begreep waar hij aan deelnam was uiteindelijk belangrijker.

Taal als eerste stap naar integratie

Toen Mike in 2011 met pensioen ging, besloot hij om zich in te zetten voor mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Hij werd bestuurslid van de Stichting Vrienden van Taal Doet Meer. Belangrijk wapenfeit van de Stichting Vrienden was o.a. het houden van extra collectes in de katholieke en protestantse kerken om geld in te zamelen ten behoeve van de 500 vluchtelingen die in 2015, en ook daarna, in de noodopvang in Utrecht werden opgevangen. “Na de vieringen in de kerken gingen we ook de discussie aan met mensen, waarom ze hier in Utrecht waren en wat ze kwamen doen. Soms meldde zich ook een nieuwe vrijwilliger bij ons.”

Met de opbrengsten van de collectes kon Taal Doet Meer ad-hoc taallessen organiseren om te helpen een eerste begin te maken met het leren van Nederlands. “Ik herinner me hoe vrijwilligers toen kleine groepjes cursisten ophaalden en samen met hen naar de Centrale Bibliotheek liepen.” Daar kwam ook de VoorleesExpress bij, omdat er in de noodopvang ook gezinnen met kinderen waren. Belangrijke projecten voor het verlichten van de acute nood en het leren van de taal als eerste stap op weg naar integratie.

Blijven inzetten voor taal

Mike is sinds 2016 geen bestuurslid meer, maar uiteraard is hij wel nog steeds Vriend van Taal Doet Meer. Hij vindt het heel fijn om nog steeds een financiële bijdrage te kunnen leveren en leest altijd de Nieuwsbrief. Daarnaast volgt hij trouw de Colleges.

Een quote uit een college van Mardjan Seighali (Iranese vluchtelinge en nu directeur van Vluchteling-Studenten UAF) heeft Mike speciaal geraakt:

Je voelt je bij het leren van een nieuwe taal onzeker. Dat tast je zelfvertrouwen aan en daarmee komt je eigen identiteit in gedrang. Taal is feitelijk een instrument. Maar taal bindt, verbindt, geeft expressies aan je gevoelens en wat er in je hersenen en hart omgaat. Taal leren kost tijd en moeite.

En dit is waar Mike zich voor in blijft zetten, als Vriend maar ook in zijn persoonlijke invloedssfeer. “Laatst heb ik nog een vluchteling ontmoet, en hem gewezen op Taal Doet meer. Zodra ik merk dat iemand de taal niet machtig is, en van plan is om hier voor een langere tijd te blijven, verwijs ik direct naar Taal Doet Meer. Het is zo goed dat deze organisatie bestaat in Utrecht.”

Het is elke euro waard

Tenslotte, Mike is het eens met de coördinator die hem vertelde dat elke euro zich uitbetaalt. Vooral als je dan een cursist hoort zeggen: “Als er geen mensen zijn die in jou investeren/in jou geloven, verlies je de hoop op de toekomst.”

Foto college: Aziz Kawak

Lees meer verhalen

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!