Vreedzaam – spelen met gekleurde petten

Taal Doet Meer werkt met kinderen en volwassenen op een vreedzame manier. Vrijwilliger Pascalle Vermeulen geeft het enigszins abstracte begrip Vreedzaam handen en voeten binnen de organisatie. Ook laat zij graag haar licht schijnen over spel- en werkvormen. Vandaag gaan we met haar in gesprek!

Taalmentoren komen in gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Pascalle (38) zorgt als coördinator voor een goede match tussen gezin en taalmentor. Zij voert de koppelingsgesprekken. Als het loopt, trekt zij zich terug maar blijft betrokken.

Complimenten geven

Pascalle: “Ik bel, mail, app met de mentoren om te vragen hoe het ze vergaat en ik organiseer werkoverleggen. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij belevenissen van mijn mentoren, om te luisteren, vragen te stellen en te inspireren. Een hoofd vol ideeën heb ik!” Pascalle begint een werkoverleg altijd met een binnenkomer. “Het is belangrijk om samen als groep te starten. Dat doe ik door een leuke vraag te stellen zoals ‘welk compliment heb je voor het laatst gegeven?’ Zo kan de groep landen. Dan eindig ik met een afsluiter die vaak aansluit op de binnenkomer zoals ‘wie ga jij morgen een compliment geven’? Binnenkomers en afsluiters zijn eigenlijk korte spelletjes.”

Corona gooide de afgelopen tijd roet in het eten. Pascalle kwam niet meer bij de mensen thuis en ging speelse werkvormen en trainingen ontwerpen voor verschillende projecten. Hier kan ze haar creativiteit in kwijt. Ze bedenkt Taalspelletjes zoals een recept lezen en vervolgens maken.

Pascalle vult aan: “Het is belangrijk dat taal aansluit op de belevingswereld. Met speelse werkvormen leren leerlingen hun mening te vormen en te uiten, ontdekken hun kwaliteiten en leren plannen en organiseren. Thema’s die passen bij het leven van een scholier, maar wel verstopt in leuke werkvormen waar taal de hoofdrol heeft. Taal zit overal in.”

Vreedzaam

De Vreedzame school is in 1998 ontstaan omdat basisscholen wilden leren omgaan met leerlingen die tegen gezag schopten of leerlingen met korte lontjes. In Overvecht zijn verschillende Vreedzame scholen en er ontstaan ook steeds meer vreedzame wijken. Taal Doet Meer is zelf ook onderdeel van een Vreedzame wijk. Het vreedzame gedachtengoed wil kinderen en jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan een democratische samenleving. Pascalle bedenkt daarvoor speelse werkvormen en werkt vanuit de principes van Vreedzaam. Pascalle: “Uiteindelijk ben ik onderdeel geworden van team Vreedzaam binnen Taal Doet Meer en heb ik de training tot trainer Vreedzame wijk afgerond. Ik vind het belangrijk om alle vrijwilligers kennis te laten maken met Vreedzaam omdat de meesten van hen met kinderen werken die op een Vreedzame school zitten en in een Vreedzame wijk wonen. Het is belangrijk om te laten zien dat je vindt dat iedereen van belang is. Ik probeer ook te zorgen voor verdieping, mentoren te laten nadenken over bepaalde vraagstukken ‘hoe sta ik hier in’.”

De mentoren kunnen door dezelfde ’Vreedzame’ taal te spreken, bijdragen aan het verankeren van belangrijke vaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat kinderen sociale en actieve burgers worden. Pascalle: “Kinderen krijgen elk jaar op school een lessenserie aangeboden. Deze bevat zes thema’s die de basis vormen van alles wat er op de Vreedzame school gebeurt. Concreet is dat: We horen bij elkaar – We lossen conflicten op – We hebben oor voor elkaar – We hebben hart voor elkaar – We dragen allemaal ons steentje bij – We zijn allemaal anders. We leren kinderen om naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken. In een spelvorm gebruiken we rode, blauwe en gele petjes. De rode zet je op als je boos bent, de blauwe pet is voor het kind dat zich terugtrekt en de gele pet is positief ondersteunend.”

Mini-maatschappij

Op deze manier leren kinderen dat iedereen erbij hoort. Conflicten horen bij het leven en je kunt leren daar op een goede manier mee om te gaan. Eigenlijk is de school de samenleving in het klein, vindt Pascalle. “Een school leent zich uitstekend om kinderen te laten oefenen met die vaardigheden omdat het eigenlijk een mini-maatschappij is. In de wijken rondom de scholen is ook van alles aan de hand en worden de geleerde vaardigheden niet altijd toegepast. Hierdoor ontstaat de behoefte om school en omgeving meer met elkaar te verbinden waardoor het voor kinderen vanzelfsprekend wordt om de vaardigheden ook buiten de school te gebruiken. Zo is de Vreedzame wijk ontstaan. Dit houdt in dat ouders en organisaties zoals de politie, de bibliotheek, welzijnswerk en Taal Doet Meer zich aansluiten bij de Vreedzame principes en deze uitdragen. Op die manier weten kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen ze in de buurt hun vaardigheden verankeren.”

Wat is haar eigen droom voor de toekomst? “Heel veel vrijwilligers inspireren om zich op een Vreedzame en speelse manier in te zetten om kinderen het plezier in taal terug te geven.”

Interview: Els Vegter, freelance schrijver/journalist en beeldend kunstenaar www.elsvegter.nl

Lees meer verhalen

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!