KIS-onderzoek: aanvullend leren voor gelijke kansen!

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht vrijwillige inzet in relatie tot gemeente en onderwijs: Hoe zorgen we dat aanvullend leren ook écht een goede aanvulling is voor eerlijkere kansen in de inclusieve stad?

Onderzoeker Liselotte van Loon-Dikkers (Verweij-Jonker Instituut) sprak stakeholders uit het onderwijs, de gemeente, maar ook vrijwilligers en jongeren zelf.

“Met begeleiding wordt de kans veel groter dat jongeren een succesvolle schoolcarrière hebben en zichzelf, hun gezin van afkomst en hun toekomstige eigen gezin in een betere positie in de maatschappij kunnen brengen”, zegt mentorcoördinator Alex van der Linden van Taal Doet Meer.

Ook schoolbestuurder Fawzia Nasrullah maakt zich hard voor taal en aanvullend leren in de regiegroep Kansengelijkheid van de Utrechtse onderwijsagenda.  “Bij gezinnen waarin weinig Nederlands wordt gesproken, kan aanvullend leren zeker een rol vervullen om de taalontwikkeling van kinderen op gang te houden”, zegt ze.

Onderzoeker Van Loon-Dikkers steunt dan ook de ontwikkeling van steeds betere samenwerking van onderwijs, gemeente en buitenschoolse initiatieven met vrijwilligers  in de strijd tegen kansenongelijkheid. Sinds de coronacrisis wordt aanvullend leren meer op waarde geschat, concludeert Van Loon-Dikkers. “Dat is iets om vast te houden.”

Lees hieronder het artikel over de bevindingen!
https://www.kis.nl/artikel/aandacht-voor-aanvullend-leren

Lees meer nieuws

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!