Inspiratiekaart Contact met Ouders III

Het is belangrijk dat jij goed weet wanneer het project en daarmee de begeleiding gaat stoppen. Als je het niet meer weet, kan je altijd bij je coördinator informeren. Bespreek met je coördinator wanneer jullie ongeveer een eindgesprek willen…

Inspiratiekaart Contact met Ouders II

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van het kind is een belangrijke voorspeller in het schoolsucces! Voor de anderstalige ouders zijn de eigen taalbarrière en cultuurverschillen soms een beperkende factor in het contact met school en…

Inspiratiekaart Contact met Ouders I

Vind je het lastig om goed contact te onderhouden met de ouders van je pupil? In dit document vind je een aantal praktische tips die je kunt gebruiken bij het maken van contact met de ouders en het afstemmen van de verwachtingen. Deel I gaat…