Inspiratiekaart Contact met Ouders II

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van het kind is een belangrijke voorspeller in het schoolsucces! Voor de anderstalige ouders zijn de eigen taalbarrière en cultuurverschillen soms een beperkende factor in het contact met school en voor de ondersteuning thuis. Jij als vrijwillige mentor kunt daarbij helpen door de ouders te laten inzien dat zij hun kind wel kunnen ondersteunen met school. Gelijkwaardigheid is hierbij het sleutelwoord! Deel II gaat over het verloop van het traject.