Inspiratiekaart Contact met Ouders III

Het is belangrijk dat jij goed weet wanneer het project en daarmee de begeleiding gaat stoppen. Als je het niet meer weet, kan je altijd bij je coördinator informeren. Bespreek met je coördinator wanneer jullie ongeveer een eindgesprek willen inplannen. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen. Deel III gaat over het afronden van het traject.