Penningmeester bestuur Taal Doet Meer

Taal Doet Meer werkt er met ruim 1000 vrijwilligers aan om Utrechters taalvaardiger te maken. We helpen zowel kinderen als volwassenen met hun taalontwikkeling, en zo met het meedoen in de Utrechtse samenleving. Zie voor meer informatie www.taaldoetmeer.nl.

Taal Doet Meer is een stichting en heeft een bestuur van 5 leden. Het bestuur vergadert 4 tot 6 maal per jaar en fungeert als bestuur op afstand. Wij zijn door het aflopen van de tweede benoemingstermijn van de huidige penningmeester per oktober 2022 op zoek naar:

een bestuurslid met kennis van en interesse in de doelgroep van Taal Doet Meer.

Hij/zij neemt de functie van penningmeester op zich.

Het profiel van de bestuursleden van Taal Doet Meer

Algemene kenmerken

 • Inzicht hebben in maatschappelijk en politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Op hoofdlijnen op de hoogte zijn van wat zich in de Nederlandse samenleving met betrekking tot integratie van taalleerders en taalontwikkeling afspeelt
 • Affiniteit met de doelgroep van Taal Doet Meer
 • Beschikken over 2 à 3 dagdelen per maand om een zinvolle bijdrage te leveren
 • Afkomstig zijn uit Utrecht of omgeving
 • Beschikken over goede contactuele vaardigheden
 • Beschikken over aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen
 • Beschikken over het vermogen te besturen op afstand.

 Persoonlijke kwaliteiten

 • Sterk ontwikkeld reflectief vermogen
 • Energiek en besluitvaardig
 • Loyaal ten opzichte van de organisatie
 • Overwicht uitstralen op grond van eigen kwaliteiten.

De penningmeester die wij zoeken:

 • Heeft plezier in het omgaan met cijfers
 • Is binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding van Taal Doet Meer, adviseert het bestuur over de te nemen financiële besluiten
 • Is klankbord voor de directeur en de financieel medewerker op alle financiële aspecten
 • Heeft kennis van en ervaring in het opstellen en beoordelen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages en in het ontwikkelen van administratieve processen
 • Is betrokken bij het overleg met de accountant inzake de jaarlijkse controle.

Het betreft een onbezoldigde functie. In overleg kunnen onkosten worden gedeclareerd.

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie bij Taal Doet Meer? Laat dit dan vóór 1 juli weten door een mail te sturen met je motivatie en CV naar info@taaldoetmeer.nl o.v.v. ‘vacature penningmeester’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Ravesteijn, penningmeester van Taal Doet Meer: 06-81 499 200. De gesprekken worden in de week van 4 juli gevoerd.

Meer informatie?

Bel/mail Jan Ravesteijn

Jan Ravesteijn, penningmeester Taal doet meer

06-81 49 92 00

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!