Bestuurslid stichting Vrienden van Taal Doet Meer

De Stichting Vrienden van Taal Doet Meer geeft financiële ondersteuning aan Taal Doet Meer met bijdragen die betaald worden uit donaties van particulieren en organisaties. Taal is voor vluchtelingen en andere mensen met een niet-Nederlandse achtergrond een belangrijke sleutel tot het kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Voor het bestuur van Stichting Vrienden zijn we op zoek naar een

Bestuurslid, tevens penningmeester (vrijwillig)

 voor ongeveer 10 uur per maand

Wat doe je als bestuurslid / penningmeester?

Als bestuurslid van de Vrienden van Taal Doet Meer werk je mee aan het werven en behouden van Vrienden en fondsen voor Taal Doet Meer. Het bestuur is aanwezig bij diverse activiteiten die Taal Doet Meer organiseert, zoals colleges, lezingen en andere activiteiten.

Uit de functie van penningmeester van de Stichting Vrienden Taal Doet Meer vloeien soms financieel administratieve taken voort. Je bent verantwoordelijk voor het administreren van donateurs, en het zorgdragen voor betalingen en de inning van de gelden. Als penningmeester neem je het voortouw in het ontwikkelen/monitoren van financieel (beleggings-)beleid, houd je op afstand de beleggingen in de gaten en je zorgt voor een financieel jaarverslag. Voor de  uitvoering hiervan kun je in belangrijke mate terugvallen op de financieel medewerker van de Stichting Taal Doet Meer. Je voert de werkzaamheden uit in overleg met het bestuur en/of de voorzitter. Je vergadert zo’n 10 keer per jaar.

Wat heb jij in huis?

  • Je hebt inzicht in en affiniteit met financiën
  • Je hebt affiniteit met het werk van Taal Doet Meer
  • Je woont bij voorkeur in of rond Utrecht
  • Je bent zo’n 10 uur per maand beschikbaar (werktijden grotendeels zelf in te vullen)
  • Enige bestuurservaring is een pre, maar niet noodzakelijk

Wat krijg je ervoor terug?

  • Door jouw inzet zorg je ervoor dat nieuwe Utrechters mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving. Taal heb je immers nodig om vrienden te maken, een baan te vinden, je bankzaken te doen of je huiswerk te maken. Zinvol werk dus, met een grote maatschappelijke impact.
  • Een fijn bestuur met leuke mensen die graag hun schouders eronder zetten.
  • Gratis toegang tot de lezingen en colleges die door Taal Doet Meer worden georganiseerd.
  • Je werkt voor een bruisende organisatie in ontwikkeling, die met de inzet van meer dan 1000 Utrechtse vrijwilligers per jaar breed gedragen wordt door de Utrechtse bevolking.

Meer weten? Voor vragen of om jezelf aan te melden, kun je contact opnemen met Joris Beeker (voorzitter Vrienden van Taal Doet Meer) via: joris_beeker@hotmail.com of 0653123273.

Over Taal Doet Meer

Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar en een netwerk van partners zorgt Taal Doet Meer ervoor dat Utrechters van elkaar leren en dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons werk. Diverse taalcoaches, (taal)mentoren, huiswerkbegeleiders en Eigen Krachtcoaches zijn dagelijks actief om nieuwe Utrechters hun blikveld te laten verbreden en hun talenten te laten ontwikkelen. De vrijwilligers dragen op deze manier ook bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving. Nieuwsgierig? www.taaldoetmeer.nl

Meer informatie?

Bel/mail Joris Beeker

 of 06 53 12 32 73

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!