Luisterverhalen voor kinderen

Luister naar korte verhalen in het Nederlands of in een van de 13 andere talen. Alle verhalen zijn gratis online te lezen of te printen. Lees een verhaal voor in het Nederlands en laat een ouder het verhaal voorlezen in de moedertaal.