Taal & Toekomst deelnemer
Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt laaggeletterdheid in Utrecht op de kaart gezet.