Word Zakelijke Vriend van Taal Doet Meer

Stichting Vrienden van Taal Doet Meer biedt financiële ondersteuning aan Taal Doet Meer. Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in het werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, naar de huisarts te gaan of je huiswerk te kunnen maken.

Jouw bedrijf en Taal Doet Meer: dubbelop winst

Door samen te werken, kun je praktisch en professioneel invulling geven aan het MVO-beleid van jouw bedrijf. Je draagt bij aan de kansen van Utrechtse kinderen, jongeren en volwassenen. De medewerkerstevredenheid gaat omhoog bij samenwerking met Taal Doet Meer. Medewerkers dragen bij aan Utrecht en leren zelf ook veel door de kennismaking met mensen met een andere culturele achtergrond.

Met jouw bedrijf kun je het werk van Taal Doet Meer op verschillende manieren ondersteunen:
Munten – Je doet een donatie in de vorm van één van onderstaande pakketopties.
Middelen – Je stelt bijvoorbeeld een bedrijfsruimte beschikbaar voor trainingsbijeenkomsten.
Mensen – Je biedt een werkervaringsplaats aan, jouw medewerkers worden ingezet als netwerkcoach of mentor of zij worden zélf vrijwilliger.

Zakelijke Vriend of business partner

Het is geen hard onderscheid, maar een Zakelijke Vriend steunt Taal Doet Meer vooral financieel. Een business partner wil vooral inhoudelijk samenwerken, en geeft tijd (mensen), middelen en/of geld. Een Vriend kan na verloop van tijd ook business partner worden en omgekeerd.

Wat krijg je nog meer van ons?

Om heldere afspraken te maken over wat je van ons mag verwachten, werken we met drie pakketopties. Je kunt het natuurlijk aangeven wanneer je van bepaalde tegenprestaties liever geen gebruik maakt.

Pakket 1
Donaties: € 100 t/m € 250 per jaar
Tegenprestatie: Uitnodiging voor de Taal Doet Meer Colleges

Pakket 2
Donaties: € 250 t/m € 750 per jaar
Tegenprestatie: Uitnodiging voor de Taal Doet Meer Colleges, vermelding op de website en vermelding in het digitaal jaarverslag van de Vrienden van Taal Doet Meer

Pakket 3
Donaties: vanaf € 750 per jaar
Tegenprestatie: Uitnodiging voor de Taal Doet Meer Colleges, vermelding in het digitaal jaarverslag van de Vrienden van Taal Doet Meer en deelname aan een activiteit van Taal Doet Meer

ANBI-status 

Stichting Vrienden van Taal Doet Meer staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Je sponsoring en/of gift is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Taal Doet Meer
De Alchemist
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

T 030 – 294 75 94
vrienden@taaldoetmeer.nl

NL09TRIO0781338271

Word Zakelijke Vriend

  Ik word graag een Zakelijke Vriend en doneer jaarlijks:

  (Minimaal € 100)

  Ik maak graag gebruik van de tegenprestaties van:

  Ik machtig Stichting Vrienden van Taal Doet Meer om het bedrag jaarlijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.

  Bedrijfsgegevens

  Persoonsgegevens


  Vul hieronder de gegevens in waarmee je bij ons bekend wilt staan (zakelijk of privé).

  Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!