School’s cool

School’s cool is bedoeld voor leerlingen uit anderstalige, Utrechtse gezinnen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school. We koppelen de leerling (pupil) voor anderhalf jaar aan een vrijwillige mentor. Samen werken de mentor en de pupil aan het huiswerk, de studievaardigheden en de Nederlandse taal. Ook is er tijd om af en toe iets leuks te doen, zoals samen naar de bibliotheek gaan of bijvoorbeeld een uitje naar een museum of de film.

Samen met de mentor een goede overstap maken naar de middelbare school

De coaching van de vrijwillige mentor is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het plezier in het leren, door middel van persoonlijke aandacht. De mentoren zijn betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om jongeren iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding door een vrijwillige coördinator. De mentor komt wekelijks langs bij het gezin. Hierdoor blijven de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om hun kind te begeleiden bij het huiswerk en de studievaardigheden.

Samenwerking Utrechtse basisscholen en middelbare scholen

We werken nauw samen met Utrechtse basisscholen in de aanmelding van leerlingen. De School’s cool mentor legt na de koppeling met de leerling contact met de brugklasmentor van de betrokken school. Vervolgens vindt regelmatig afstemming plaats over de voortgang van de leerling. Ook bevordert de mentor het contact tussen de ouders en de school.

Samenwerking met Utrechtse partners

Voor School’s cool werken wij samen met verschillende Utrechtse bedrijven en (wijk)organisaties voor het materiaal, advies, training en de doorverwijzing.

Aanmelden

Het aanmelden van leerlingen gebeurt altijd via de basisschool van het kind.

Zodra de aanmeldingstermijn geopend is krijgen de deelnemende Utrechtse scholen de uitnodiging om een leerling voor te dragen. Het voordragen betekent geen definitieve aanmelding, dat hangt af van het aantal plaatsen en de criteria.

Meer informatie en contact voor scholen

Bel/mail Aide

Aide Fetahaj
06 – 182 104 30

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!