Formeel en non-formeel leren

Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van formele les door een professionele taaldocent en non-formele ondersteuning door een vrijwilliger leidt tot het vergroten van effectiviteit van taallessen en meer participatie in de samenleving van cursisten.

Door positieve, individuele aandacht vergroten we de wereld van cursisten. Zij worden gestimuleerd talenten te ontwikkelen en bouwen zelfvertrouwen op. Taalcoaches verbinden zich voor langere tijd aan een cursist en kunnen vanuit een vertrouwensband veel steun bieden. We slaan een brug tussen werelden, dat wat geleerd is op school wordt daarbuiten gericht toegepast en geoefend. Daarnaast slaan we bruggen tussen verschillende mensen en werelden in één stad.

De meerwaarde van Taal Doet Meer buiten school

  • De cursist heeft met de vrijwilliger extra leertijd, dat versnelt/verbetert het leertraject.
  • De cursist gaat het geleerde praktisch toepassen. Ervaring leert dat dit juist goed in kleine groepen kan, cursisten komen allen aan het woord, inspireren elkaar.
  • De vrijwilliger gaat in overleg met de docent in op specifieke leerpunten, die niet in een grotere groep zo specifiek kunnen worden uitgelicht, groepen worden op maat samengesteld.
  • De cursisten maken kennis met aanvullend aanbod, bijvoorbeeld bij de oriëntatie op werk, participatie in ouderkamers of het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Daarbij wordt ook de directe omgeving van de cursist betrokken (bijvoorbeeld verwijzing van kinderen naar een huiswerkklas). Hierbij wordt gebruik gemaakt van wegwijzers in bibliotheken en andere doorverwijzers, zoals vrijwilligerscentrales.

Meer informatie?

Bel/mail Astrid

Astrid Koperberg
06 – 182 104 29

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!