Werknemersvrijwilligerswerk: 4x winst!

Taal Doet Meer wil graag met partners in de stad werken aan een sociaal en taalvaardig Utrecht. Het Utrechtse bedrijfsleven kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren met inzet van mensen, middelen en munten. Als het gaat om ‘mensen’ richten we ons onder andere op werknemersvrijwilligerswerk: werknemers die van hun werkgever de kans krijgen om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Voorjaar 2020 werd een onderzoek uitgevoerd op dit thema en eind oktober 2020 bespraken we dit thema met het Ambassadeursnetwerk van Taal Doet Meer. Tijd voor een update!

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een concrete manier om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). En steeds meer bedrijven komen uit op het doen van vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie. Vanuit Taal Doet Meer wordt met verschillende Utrechtse bedrijven gesproken over werknemersvrijwilligerswerk voor taal en meedoen in Utrecht. Het uitgangspunt voor deze samenwerkingen is dat vrijwillige inzet van medewerkers 4 keer winst oplevert:

  1. Voor de medewerkers: zij kunnen praktisch bijdragen in de samenleving, vaardigheden leren zoals coachen, en hun netwerk uitbreiden met mensen buiten hun ‘bubbel’
  2. Voor de organisatie: meer tevreden medewerkers, een positief imago van de organisatie naar buiten toe, praktische invulling MVO en Social Return On Investment (SROI)
  3. Voor meertalige Utrechters (jong en oud): zij oefenen met de Nederlandse taal, vergroten hun kansen en breiden hun netwerk uit
  4. Voor Taal Doet Meer: vrijwilligersfuncties worden vervuld, en naast de inzet van ‘mensen’ uit het bedrijfsleven, bestaat de samenwerking vaak ook uit ‘middelen’ en ‘munten’.

Op het moment dat je de tijd en ruimte krijgt om dergelijke initiatieven te ontplooien, denk ik dat je de voldoening die je uit je werk haalt in zijn totaliteit wel vergroot. Dus dat het de medewerkerstevredenheid wel ten goede gaat komen.

Onderzoek naar werknemersvrijwilligerswerk

In januari 2020 is de Rabobank – afdeling Beleggen gestart met werknemersvrijwilligerswerk bij Taal Doet Meer. Elke week nemen twee medewerkers als vrijwilliger deel aan het Taalcafé in Kanaleneiland. In het voorjaar van 2020 deed Jelmer de Jong (stagiair Bedrijfskunde) in opdracht Taal Doet Meer onderzoek naar werknemersvrijwilligerswerk, en in het bijzonder naar de samenwerking met de Rabobank – afdeling Beleggen. In zijn onderzoek haalt Jelmer verschillende theorieën aan, onder andere over verschillende niveaus van samenwerking, strategieën die bedrijven volgen in relatie tot filantropie en het partnership canvas, dat gebruikt wordt om de toegevoegde waarde van een samenwerking te achterhalen.

Soms is het zo dat iemand opbelt die de Nederlandse taal nog niet helemaal onder de knie heeft. […] Zeker als het druk is, wil het dan nog wel eens vervelend zijn als het niet duidelijk is wat de klant bedoelt. Na het bezoek aan het Taalcafé ging ik er toch wel anders in, dan denk je ‘misschien moet ik het even wat rustiger aanpakken’.

Om te kijken hoe de impact van de samenwerking kan worden vergroot is gebruik gemaakt van de Transformative Learning theorie en de toepassing van deze theorie voor werknemersvrijwilligerswerk. Deze theorie brengt een aantal interessante inzichten, waar Taal Doet Meer verder mee aan de slag gaat. Vanuit de theorie wordt een viertal elementen genoemd die cruciaal zijn voor succesvol werknemersvrijwilligerswerk:

  1. Samen heldere doelen stellen (wat willen we dat het oplevert?)
  2. Zorgen voor passende vrijwilligersklussen, die meerwaarde hebben
  3. Goede reflectie en evaluatie achteraf, om impact te meten en vergroten
  4. Elkaars netwerken te benutten, voor optimaal resultaat.

Vertaling door ambassadeursnetwerk Taal Doet Meer

Bovenstaande informatie gaf aanleiding om het thema werknemersvrijwilligerswerk te bespreken met de ambassadeurs van Taal Doet Meer. Met hen hebben we eind oktober in een praktische Zoom-bijeenkomst toegewerkt naar een plan om het idee van werknemersvrijwilligerswerk te verspreiden in het netwerk van Taal Doet Meer en haar ambassadeurs. Er werden inspirerende voorbeelden gegeven en de nieuwe ideeën vlogen ons om de oren! Dit plan wordt verder uitgewerkt en jullie horen hier snel meer over.

Meer informatie?

Vind je het interessant om het hele onderzoek van Jelmer te lezen? Wil je met jouw bedrijf werknemersvrijwilligerswerk organiseren in samenwerking met Taal Doet Meer? Of wil je meewerken aan het plan van het Ambassadeursnetwerk van Taal Doet Meer? Neem dan contact op via samenwerken@taaldoetmeer.nl.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!