Vertrouwenspersoon

Helaas komt het wel eens voor dat je bij je cursist of pupil signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of dat je je zorgen maakt of vermoedens hebt over andere misstanden. Ook als je twijfelt is het belangrijk om iets te doen.

Meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle lagen van de bevolking en binnen alle culturen voor. Daarom is het sinds 1 januari 2013 bij de wet verplicht dat (vrijwilligers)organisaties in het maatschappelijke veld een meldcode (protocol) huiselijk geweld en kindermishandeling hebben. Taal Doet Meer wil met zorg omgaan met situaties waar geweld mogelijk een rol speelt. We willen de veiligheid van onze cursisten, vrijwilligers en medewerkers borgen. Om in dergelijke situaties adequaat te handelen gebruiken we een Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling. En zijn twee aandachtsfunctionarissen/ vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Ellen Visser en Roy Kreeftmeijer, programmaleiders Volwassenen en Jeugd.

Vermoeden en contact

Heb je als betrokkene bij Taal Doet Meer het vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling, of een andere ongewenste situatie? Neem dan contact op met je coördinator of direct met Ellen of Roy.

Wil je meer algemene informatie over de meldcode? Kijk dan zie www.meldcode.nl of op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Bel/mail Ellen


Ellen Visser
06 – 264 758 13

Bel/mail Roy


Roy Kreeftmeijer
06 – 315 377 19

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!