Taal Doet Meer

Gedragscode jeugdvrijwilligers Taal Doet Meer

Voor vrijwilligers is er een gedragscode om samen met de betrokken gezinnen te zoeken naar een goede omgangsvorm. Door het contract te ondertekenen verklaar je dat je de gedragscode kent en in het contact met de gezinnen niet tegen de gedragscode in zult handelen.

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De vrijwilliger respecteert de leefwijze van het gezin.
 • De vrijwilliger richt zich vooral op de specifieke activiteiten die bij het project horen. Als er specialistische kennis nodig is, neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator.
 • De vrijwilliger bespreekt gezinsproblemen niet zonder toestemming van de ouders met buitenstaanders, zoals leerkrachten, of pas na overleg met de coördinator.
 • De vrijwilliger vermijdt situaties waarin hij voortdurend alleen is met de leerling. Het huisbezoek kan alleen plaatsvinden als tenminste één van de ouders thuis is.
 • De vrijwilliger nodigt het kind / de kinderen niet bij hem thuis uit. Als alternatief kan de afspraak plaatsvinden op een openbare plek (bijvoorbeeld de bibliotheek). De vrijwilliger vraagt altijd toestemming van ouders voor het ondernemen van een activiteit.
 • De vrijwilliger onthoudt zich tegenover buitenstaanders van mededelingen met naam en toenaam over ieder kind en diens gezin dat bij het project betrokken is.
 • De vrijwilliger maakt persoonlijk geen gebruik van beeldmateriaal van het gezin.
 • De vrijwilliger accepteert en geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in verhouding zijn.
 • De vrijwilliger vermijdt (zeker in 1 op 1 situaties) fysiek contact, anders dan een hand geven of een schouderklopje.
 • Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en een kind tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd.
 • De vrijwilliger informeert bij complexe situaties altijd bij de projectleiding naar de beste manier van handelen. Bij een niet pluis-gevoel neemt de vrijwilliger of het gezin direct contact op met de vertrouwenspersoon van Taal Doet Meer, Roy Kreeftmeijer (roy@taaldoetmeer.nl of 030-2947594).