Taal Doet Meer

Gedragscode Taal Doet Meer

Gedragscode vrijwilligers jeugdprojecten

Voor vrijwilligers van onze jeugdprojecten is er een gedragscode om samen met de betrokken gezinnen te zoeken naar een goede omgangsvorm:

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De vrijwilliger respecteert de leefwijze van het gezin.
 • De vrijwilliger richt zich vooral op de specifieke activiteiten die bij het project horen. Als er specialistische kennis nodig is, neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator.
 • De vrijwilliger bespreekt gezinsproblemen niet zonder toestemming van de ouders met buitenstaanders, zoals leerkrachten, of pas na overleg met de coördinator.
 • De vrijwilliger vermijdt situaties waarin hij voortdurend alleen is met de leerling. Het huisbezoek kan alleen plaatsvinden als tenminste één van de ouders thuis is.
 • De vrijwilliger nodigt het kind / de kinderen niet bij hem thuis uit. Als alternatief kan de afspraak plaatsvinden op een openbare plek (bijvoorbeeld de bibliotheek). De vrijwilliger vraagt altijd toestemming van ouders voor het ondernemen van een activiteit.
 • De vrijwilliger onthoudt zich tegenover buitenstaanders van mededelingen met naam en toenaam over ieder kind en diens gezin dat bij het project betrokken is.
 • De vrijwilliger maakt persoonlijk geen gebruik van beeldmateriaal van het gezin.
 • De vrijwilliger accepteert en geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in verhouding zijn.
 • De vrijwilliger vermijdt (zeker in 1 op 1 situaties) fysiek contact, anders dan een hand geven of een schouderklopje.
 • Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en een kind tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd.
 • De vrijwilliger informeert bij complexe situaties altijd bij de projectleiding naar de beste manier van handelen. Bij een niet pluis-gevoel neemt de vrijwilliger of het gezin direct contact op met de vertrouwenspersoon van Taal Doet Meer, Roy Kreeftmeijer (roy@taaldoetmeer.nl of 030-2947594).

Gedragscode vrijwilligers volwassen projecten

Taal Doet Meer vraagt vrijwilligers van onze projecten voor volwassenen zich te houden aan de onderstaande gedragsregels:

 • We respecteren elkaars leefwijze.
 • We richten ons bij onze activiteiten op het oefenen van de Nederlandse taal.
 • We gaan zorgvuldig om met informatie over en van elkaar. Deze informatie delen we niet met derden tenzij dit noodzakelijk is of wanneer de persoon om wie het gaat daar toestemming voor heeft gegeven.
 • We maken alleen foto’s / filmpjes van elkaar met toestemming en delen dit alleen nadat hier toestemming voor is gegeven.
 • We delen alleen persoonlijke verhalen op sociale media als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de betrokkene(n).
 • We accepteren en geven geen (im)materiële vergoedingen die niet in verhouding zijn.
 • Je informeert bij moeilijke situaties altijd bij het projectteam naar de beste manier van handelen.
 • Geweld, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, diefstal en vandalisme worden nooit geaccepteerd en altijd gemeld bij een van de vertrouwenspersonen van Taal Doet Meer, Roy Kreeftmeijer (roy@taaldoetmeer.nl) voor jeugdprojecten of Ellen Visser (ellen@taaldoetmeer.nl) voor volwassen projecten. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer van Taal Doet Meer 030-2947594.