Taal Doet Meer
Nieuws

Meedoen voor inburgeraars soms lastig door taalbarrière

Eind april verscheen de Utrecht Monitor 2024. Vijf dagen later kwamen ook de peilingen van het Utrechtse bewonerspanel online. Twee interessante onderzoeken, die veel over onze stad blootgeven. De roerige maatschappelijke ontwikkelingen zijn goed terug te zien. Zo wordt de groeiende polarisatie door Utrechters stevig gevoeld; maar liefst 30% ervaart hier stress van. Tegelijkertijd neemt het gevoel van saamhorigheid af. Waar 4 % van de panelleden meer saamhorigheid ervaart in de samenleving, ervaart een schokkende 74% dit niet.

Een kwetsbare groep vormen de inburgeraars, voor wie Utrecht hun nieuwe thuis is. Hoewel zij zich prettig voelen onder de mensen in hun eigen buurt, voelt een deel zich toch een buitenstaander. Zeker als er sprake is van een taalbarrière.

Inburgeraars in Utrecht

Bijna één op de vijf Utrechters doet niet mee

Het klinkt als een holle zin: meedoen is niet vanzelfsprekend. Maar veel Utrechters ondervinden dit aan den lijve. School, werk, sport, cultuurbezoek, buurtactiviteiten, sociale contacten; voor een gelukkig leven zijn ze enorm belangrijk. Maar liefst 18% van de Utrechters valt hierin buiten de boot. Sinds 2018 nam het aantal mensen dat zich ernstig eenzaam voelt dan ook met de helft toe, van 10% naar 15%. Bijna zes op de tien Utrechters voelt zich matig of ernstig eenzaam. Geen wonder, wanneer we kijken naar de sociale cohesie in de stad. Want ook het wekelijkse contact met de buren daalde in diezelfde periode van 45% naar 37%.

Kwart inburgeraars hoort er niet bij

Een groep die hier extra last van ondervindt, zijn de inburgeraars. Bijna een kwart van hen heeft het gevoel er niet bij te horen in Utrecht. Een taalbarrière versterkt dit gevoel nog eens. Want van de inburgeraars die naar eigen zeggen het Nederlands nog onvoldoende beheersen, voelt 38% zich een buitenstaander. Ruim zes op de tien van hen ervaart problemen in het dagelijks leven door moeilijkheden met het spreken van Nederlands.

Een inburgeraar uit het onderzoek vertelt: “The most unconvinced thing that when I walk in the street I don’t understand what people are saying or talking about, my Dutch level allowed me to write and read most of the things but I can’t speak well or listen to the street language or TV or Radio language, in my home I feel that I belong here but when I go outside till now I don’t have that feeling. I think the language is the reason of this.”

Taal laat erbij horen

Bij Taal Doet Meer, een vrijwilligersorganisatie voor taalhulp binnen Utrecht, herkennen ze deze belemmering: “Taal is van groot belang om je ergens thuis te voelen. Dat praatje met de buurman, of met je collega bij het koffieapparaat, dat heeft meer impact dan veel mensen zich realiseren. Je mist niet alleen een stukje gezelligheid, maar ook een deel zelfstandigheid en zelfvertrouwen, wanneer een taalbarrière je dagelijkse contact in de weg staat,” zegt directeur Roy Kreeftmeijer.

De Utrechts Monitor Inburgering 2024 (PDF) onderstreept dat: 92% van de ondervraagden geeft aan dat taallessen het hen makkelijker maken om dingen zelf te doen en contact te maken met anderen. Aardig eng is dat wel: meer dan 4 op de 5 inburgeraars vindt het spannend om Nederlands te spreken.

Oefenen, maar geen Engels

Hoe stap je dan over die drempel heen? Oefenen helpt, in een veilige omgeving waarin je fouten mag maken. Denk aan taalgroepen en taalcafés. Vrijwilligers van Taal Doet Meer creëren deze plekken door de hele stad. En juist die vluchtige praatjes met de buren, die volgens het onderzoek langzaam wegvallen, maken verschil. Want het oefenen met de taal is onmisbaar. Hoe moeilijk of spannend ook. Met Engels zijn ze dan ook niet geholpen, aldus deze inburgeraar:

“Utrecht is a very friendly place to live, where the people want to interact. The only issue is that when I talk to people in Dutch they change to English to make me feel at ease. This is wonderful of them, but makes it learning the language difficult”.

Wil jij bijdragen aan een stad waarin iedereen meedoet?

Word ook vrijwilliger bij Taal Doet meer! Als coach, mentor of coördinator help je mensen sterker te staan in onze mooie stad. Voor meer info, check onze vacatures.

Word vrijwilliger

Lees meer: