Taal Doet Meer
School's cool Utrecht
Project 11 - 13 jaar

School’s Cool: vol zelfvertrouwen naar de middelbare school

School’s cool is bedoeld voor leerlingen uit anderstalige, Utrechtse gezinnen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school. We koppelen de leerling (pupil) voor anderhalf jaar aan een vrijwillige mentor. Samen werken de mentor en de pupil aan het huiswerk, de studievaardigheden en de Nederlandse taal. Ook is er tijd om af en toe iets leuks te doen, zoals samen naar de bibliotheek gaan of bijvoorbeeld een uitje naar een museum of de film.

 

Praktische info

Een goede overstap naar de middelbare school

De vrijwillige mentor vergroot de zelfstandigheid en het plezier in het leren, door middel van persoonlijke aandacht. De mentoren zijn betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om jongeren iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding door een vrijwillige coördinator. De mentor komt wekelijks langs bij het gezin. Hierdoor blijven de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om hun kind te begeleiden bij het huiswerk en de studievaardigheden.

Samenwerking met Utrechtse scholen

We werken nauw samen met Utrechtse basisscholen in de aanmelding van leerlingen. De School’s cool mentor legt na de koppeling met de leerling contact met de brugklasmentor van de betrokken school. Vervolgens vindt regelmatig afstemming plaats over de voortgang van de leerling. Ook bevordert de mentor het contact tussen de ouders en de school.

Hoe aanmelden?

De aanmeldperiode voor School’s cool is gesloten. Heb je contact gehad met een medewerker van Taal Doet Meer en staan er nog plekken voor jouw school gereserveerd? Mail dan naar jeugd@taaldoetmeer.nl en je ontvangt alsnog een aanmeldlink.

Heb je een vraag over School’s cool of over het aanmelden? Neem contact op via jeugd@taaldoetmeer.nl.

Voorwaarden

 • De leerling zit in groep 8 én is intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen.
 • De leerling heeft ondersteuning nodig bij de Nederlandse taal.
 • De hulpvraag van de leerling is haalbaar voor een vrijwillige mentor. Onze vrijwilligers kunnen geen professionele hulp bieden.
 • De leerling woont in Utrecht stad.
 • Ouders/verzorgers ervaren drempels om de leerling te stimuleren in de taalontwikkeling.
 • Ouders/verzorgers zijn bereid actief mee te doen met de begeleiding van de vrijwillige mentor.
 • Het gezin is een ‘minimumgezin’. Het is voor hen niet mogelijk om betaalde hulp in te schakelen.

Veelgestelde vragen

 • Er kan per school 1 leerling aangemeld worden voor School’s cool. We begrijpen dat de kans bestaat dat meerdere leerlingen uit groep 8 gebaat zijn bij de hulp van Taal Doet Meer. Voor hen is wellicht passende hulp te vinden via het Stadsnetwerk Gelijke Kansen.

 • Onze aanmeldperiode kan veranderen, maar vindt doorgaans 1 keer per jaar plaats in het voorjaar (maart/april). Stuur een mailtje naar jeugd@taaldoetmeer.nl met het verzoek om op onze interesselijst terecht te komen, zodat je automatisch bericht ontvangt bij opening van de aanmeldperiode.

 • Wij sturen aan het begin van elke aanmeldperiode een mail naar alle scholen die eerder bij ons aangemeld hebben in de afgelopen 2 jaar, of die interesse hebben getoond in aanmelding. Wil jij op onze interesselijst terecht komen? Stuur dan een mailtje naar jeugd@taaldoetmeer.nl.

 • Neem contact op met de leerkracht/IB’er op school. Zij beslissen of de leerling aangemeld kan worden op basis van de aanmeldcriteria.

 • Vanaf mei zal de leerling gekoppeld worden aan een vrijwillige School’s cool mentor. Wanneer de koppeling precies zal plaatsvinden kunnen we niet zeggen; we zijn hiervoor afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers.

Meer informatie?

Xanne Nanuru
06-182 104 19
jeugd @taaldoetmeer.nl

Xanne Taal Doet Meer