Taal Doet Meer
Project 4 - 16 jaar

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en hulp van extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. Het stadsnetwerk is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar met minder kansen. De ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of daarbuiten) of buitenschools, zoals huiswerkmaatjes of taalmentoren. Taal Doet Meer heeft een coördinerende rol binnen het Stadsnetwerk.

Website stadsnetwerk

Praktische info

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

Sinds de coronacrisis en het thuisonderwijs is nog duidelijker geworden hoe verschillend de kansen zijn die kinderen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Taal- en goede huiswerkbegeleiding spelen een belangrijke rol bij schoolsucces. In Utrecht zijn er verschillende organisaties die leerlingen koppelen aan taal- en (huiswerk)maatjes. Vrijwilligers helpen de leerlingen bijvoorbeeld een aantal keer per week bij hun taalvaardigheid, huiswerk, op sociaal-emotioneel vlak en/of bij talentontwikkeling.

Dit doen ze op afstand via de telefoon, Skype, WhatsApp of er wordt hulp geboden op de scholen zelf. Fysieke één-op-één ontmoetingen zijn in overleg ook mogelijk. Via het Stadsnetwerk kun je een leerling of school aanmelden voor begeleiding. Dit kun je doen via de website van het Stadsnetwerk.

Aangesloten initiatieven

De Gemeente Utrecht, vrijwilligersorganisaties, de Vrijwilligerscentrale Utrecht, basisscholen en middelbare scholen, hogescholen, Universiteit Utrecht en Bibliotheek Utrecht vormen samen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Taal Doet Meer heeft voorlopig een coördinerende rol binnen het Stadsnetwerk. We kunnen met je meedenken over welk initiatief passend is voor een leerling en eventueel doorverwijzen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons.

Je vindt een volledig overzicht van de initiatieven die aangesloten zijn bij het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd op de website.

Meer informatie?

Anne Rutten
Met verlof
annerutten @stadsnetwerkgelijkekansen.nl