Taal Doet Meer
Project 2 - 8 jaar

VoorleesExpress Utrecht

De VoorleesExpress* stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving.

De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin en gaat aan de slag met taalspelletjes. De ouders krijgen daarmee handvatten om taal een blijvende plek te geven in het dagelijks leven – op hun eigen manier en in hun eigen taal.

Praktische info

Partnerschap tussen school en ouders

We vinden het belangrijk om het partnerschap tussen school en ouders te versterken. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen èn versterken.

Samenwerking Utrechtse voor- en basisscholen

We werken nauw samen met Utrechtse voorscholen en basisscholen. Alleen leerkrachten, pedagogisch medewerkers of intern begeleiders van aangesloten voor- of basisscholen kunnen gezinnen aanmelden. Het is daarbij wel belangrijk dat een gezin zelf gemotiveerd is voor deelname.

*De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties en wordt in Utrecht uitgevoerd door Taal Doet Meer.

Veelgestelde vragen

  • Als voorlezer kun je je het hele jaar door aanmelden en kun je starten wanneer wij een passend gezin voor jou hebben gevonden bij jou in de buurt. Wij streven ernaar om een goeie match tussen gezin en vrijwilliger te maken.

  • Alleen leerkrachten of pedagogisch medewerkers van aangesloten (voor)scholen kunnen gezinnen aanmelden. Vraag hiernaar bij de leraar van je kind op school.

  • Neem contact op met voorleesexpress@taaldoetmeer.nl om te kijken of jouw school al is aangesloten bij de VoorleesExpress.

Meer informatie?

Fanny Nanlohy
06-182 104 33
voorleesexpress @taaldoetmeer.nl