Taal Doet Meer
Project 2 - 8 jaar

VoorleesExpress Utrecht

De VoorleesExpress* geeft extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Twintig weken lang komt een vrijwilliger langs bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Samen gaan ze aan de slag met taal: door taalspelletjes te doen en voor te lezen. Zo wordt taal leuk en gaat de taalontwikkeling van het kind als een trein!

Samen met de ouders wordt een manier gezocht om taal een blijvende plek te geven in het dagelijks leven – op hun eigen manier en in hun eigen taal.

Praktische info

Partnerschap tussen school en ouders

We vinden het belangrijk om het partnerschap tussen school en ouders te versterken. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen èn versterken.

Samenwerking Utrechtse voor- en basisscholen

We werken nauw samen met Utrechtse voorscholen en basisscholen. Alleen leerkrachten, pedagogisch medewerkers of intern begeleiders van aangesloten voor- of basisscholen kunnen gezinnen aanmelden. Het is daarbij wel belangrijk dat een gezin zelf gemotiveerd is voor deelname.

*De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties en wordt in Utrecht uitgevoerd door Taal Doet Meer. De voorlezers ontvangen een starttraining in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht.

Veelgestelde vragen

  • Als voorlezer kun je je het hele jaar door aanmelden en kun je starten wanneer wij een passend gezin voor jou hebben gevonden bij jou in de buurt. Wij streven ernaar om een goeie match tussen gezin en vrijwilliger te maken.

  • Alleen leerkrachten of pedagogisch medewerkers van aangesloten (voor)scholen kunnen gezinnen aanmelden. Vraag hiernaar bij de leraar van je kind op school.

  • Neem contact op met voorleesexpress@taaldoetmeer.nl om te kijken of jouw school al is aangesloten bij de VoorleesExpress.

Meer informatie?

Fanny Nanlohy
06-182 104 33
voorleesexpress @taaldoetmeer.nl