Taal & Toekomst

Voorlopig worden er geen nieuwe deelnemers aangenomen voor Taal & Toekomst

Taal Doet Meer biedt in samenwerking met Het Begint met Taal een begeleidingstraject voor jongeren tussen de 16-25 jaar bij de stap naar opleiding, stage of werk. Vrijwillige coaches gaan samen met jongeren aan de slag met taal- en communicatievaardigheden, empowerment en het uitbreiden van netwerk. Het doel van het project is de kansen van anderstalige jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

“Ik heb meegedaan aan Taal & Toekomst omdat ik mijn Nederlands wilde verbeteren en ook nog om te durven praten met mensen. Bijvoorbeeld op straat of in de winkels, en om leuke vrienden te ontmoeten. Het was een leuke ervaring! Ik ben niet meer bang om met andere mensen Nederlands te spreken. En ik heb een passende opleiding gevonden en leuke vrienden ontmoet!” – Amina (22)

Inhoud van het project

Goede communicatie in de Nederlandse taal is (onder andere) een sleutel voor succes. Dat heb je nodig voor het schrijven van een goede brief, nabellen bij een afwijzing, jezelf kunnen presenteren en te weten waar je mensen vindt die je verder kunnen helpen. De coach kan met de deelnemer meekijken waar de sterke punten van de deelnemer liggen en hoe hij/zij die succesvol naar voren kan brengen. De focus van het begeleidingstraject verschilt per jongere. Naast de persoonlijke begeleiding kunnen de jongeren deelnemen aan groepsbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het taalcafé of een netwerkbijeenkomst.

“Mijn coach Anna is echt heel aardig. We praten samen heel veel en we oefenen ook veel met lezen. Ook zijn we laatst naar het Taalcafé geweest, dat was ook heel gezellig!” – Gebrhiwet (19)

Doelgroep

Het project is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar, voor wie de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering vormt in het vinden van studie, stage of werk. Dat kunnen Utrechtse nieuwkomers zijn, maar ook Nederlandse jongeren uit een anderstalige omgeving. Het is belangrijk dat de deelnemers een verblijfsstatus hebben en het Nederlands op minimaal A2 niveau beheersen.

“Ik moet nog veel oefenen met het Nederlands, en mijn coach Len helpt me daarbij! Samen oefenen we sollicitatiegesprekken, kijken we naar wat voor werk ik zou kunnen doen en ze helpt me ook nog met het laatste onderdeel dat ik nog moet halen voor mijn inburgering.” – Merhawi (22)

Zie ook deze flyer voor meer informatie.

Aanmelden

  • Deelnemers: aanmelden via jeugd@taaldoetmeer.nl. Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Er zijn een beperkt aantal plekken per jaar.
  • Coaches: aanmelden via deze link.

Meer informatie?

Bel/mail Aide

Aide Fetahaj
06 – 182 104 30

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!