Taalmentoraat

Het taalmentoraat is bedoeld voor leerlingen van 8-16 waarbij taalvaardigheid een belemmering vormt. De leerling wordt 6-8 maanden gekoppeld aan een vrijwillige taalmentor. Samen gaan ze op een creatieve en speelse manier aan de slag met taal, door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan, boeken te lezen of taalspelletjes te doen.

Samen met de mentor op een speelse manier werken aan leesplezier en taalvaardigheid!

De taalmentor heeft als doel de taalvaardigheid en het leesplezier van het kind te stimuleren door middel van individuele aandacht. De taalmentoren zijn betrokken vrijwilligers die zelf van taal houden en het leuk vinden om kinderen of jongeren iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding van een vrijwillige coördinator, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Verder staat onze taalconsulent tot hun beschikking, die informeert over materialen en aanpak. De wekelijkse begeleiding door de taalmentor vindt in principe plaats bij het gezin thuis, hierdoor zijn de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om samen met hun kind te werken aan taalvaardigheid. Online begeleiding is ook een optie.

Samenwerking Utrechtse scholen

We werken nauw samen met Utrechtse scholen in de aanmelding van leerlingen. De leerkracht blijft betrokken door de taalmentor waar nodig te voorzien van oefenmateriaal, zodat de begeleiding afgestemd is op wat er geleerd wordt in de klas.

Samenwerking met Utrechtse partners

Voor het project Taalmentoraat werken wij samen met verschillende bedrijven en (wijk)organisaties voor het materiaal, het advies, de training en de doorverwijzing.

Aanmelden

Het aanmelden van leerlingen gebeurt altijd via de school van het kind.

Zodra de aanmeldingstermijn geopend is krijgen de deelnemende Utrechtse scholen de uitnodiging om een leerling voor te dragen. Het voordragen betekent geen definitieve aanmelding, dat hangt af van het aantal plaatsen en de criteria.

Een kijkje in de keuken

Bekijk het filmpje van Marieke en Mahdi, die samen een koppel vormen binnen het Taalmentoraat.

Word ook taalmentor!

Vind jij het leuk om een Utrechts kind te helpen met de Nederlandse taal? Vul dan het aanmeldformulier in. Eventuele vragen over de functie kun je stellen via jeugd@taaldoetmeer.nl. 

Meer informatie en contact scholen

Bel/mail Aide

Aide Fetahaj
06 – 182 104 30

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!