Taalmentoraat

Het taalmentoraat is bedoeld voor kinderen uit groep 5-8 waarbij taalvaardigheid een belemmering vormt. Het kind wordt een schooljaar lang gekoppeld aan een vrijwillige taalmentor. Samen gaan ze op een creatieve en speelse manier aan de slag met taal. Door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan, boeken te lezen of taalspelletjes te doen.

Samen met de mentor op een speelse manier werken aan leesplezier en taalvaardigheid!

De taalmentor heeft als doel de taalvaardigheid en het leesplezier van het kind te stimuleren door middel van individuele aandacht. De taalmentoren zijn betrokken vrijwilligers die zelf van taal houden en het leuk vinden om kinderen iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding door een vrijwillige coördinator, zodat zij hun werk goed kunnen doen. De wekelijkse begeleiding door de taalmentor vindt plaats bij het gezin thuis, hierdoor zijn de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om samen met hun kind te werken aan taalvaardigheid.

Samenwerking Utrechtse basisscholen

We werken nauw samen met Utrechtse basisscholen in de aanmelding van leerlingen. De leerkracht blijft betrokken door de taalmentor waar nodig te voorzien van oefenmateriaal, zodat de begeleiding afgestemd is op wat er geleerd wordt in de klas.

Samenwerking met Utrechtse partners

Voor het project Taalmentoraat werken wij samen met verschillende bedrijven en (wijk)organisaties voor het materiaal, het advies, de training en de doorverwijzing.

Aanmelden

Het aanmelden van leerlingen gebeurt altijd via de basisschool van het kind. In het najaar krijgen deelnemende Utrechtse scholen de uitnodiging om leerlingen voor te dragen. Het voordragen betekent geen definitieve aanmelding, dat hangt af van het aantal plaatsen en de criteria.

Een kijkje in de keuken

Bekijk het filmpje van Marieke en Mahdi, die samen een koppel vormen binnen het Taalmentoraat.

Meer informatie?

Bel/mail Anne

Anne Matting
06 – 182 104 19

Contact voor scholen

Bel/mail Anandi

Anandi Schelfhout
06 – 182 104 30

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!