VoorleesExpress

De VoorleesExpress* stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving.

De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. We stellen ouders daarmee in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Partnerschap tussen school en ouders

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen èn versterken.

Samenwerking Utrechtse voor- en basisscholen

We werken nauw samen met Utrechtse voorscholen en basisscholen. Alleen leerkrachten, pedagogisch medewerkers of intern begeleiders van aangesloten voor- of basisscholen kunnen gezinnen aanmelden. Het is daarbij wel belangrijk dat een gezin zelf gemotiveerd is voor deelname.

Zie ook: Flyer VoorleesExpress

*De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties en wordt in Utrecht uitgevoerd door Taal Doet Meer.


Meer informatie?

Bel/mail Mirjam

Mirjam van Dijk
030 – 294 75 94

Contact voor scholen

Bel/mail Anne

Anne Matting
030 – 294 75 94

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!