Lezen en praten met je kind

Lezen en Praten met je kind pakt de taalachterstand van kinderen bij de basis aan. We doen dit laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld van ouders.

Het is soms moeilijk om ouders van jonge kinderen te bereiken doordat zij een taalachterstand hebben. Met als gevolg gezondheidsrisico’s en risico op taalachterstand bij hun kinderen. Lezen, praten en zingen stimuleren de taalontwikkeling van kinderen immers enorm. Door een actieve samenwerking met de Bibliotheek Utrecht en consultatiebureaus in Utrecht leggen we gezamenlijk een basis voor de toekomst van deze kinderen.

Dit doen wij onder andere door aan te sluiten bij bestaande ouder-kind-groepen in Utrecht. We hebben ook eigen ouder-kind-groepen met een gespreksleider en een lees- en speelvrijwilliger voor de kinderen. Een vrijwillige taalcoach (de gespreksleider) brengt in deze groepen thema’s rondom de taalontwikkeling bij jonge kinderen onder de aandacht. Wanneer de aanpak bij deze groepen succesvol blijkt, verspreiden wij dit concept breder in de stad.

Lesbrieven voor ouders van jonge kinderen

Om invulling te geven aan de ouder-kind groepen wordt gebruik gemaakt van taallesbrieven voor ouders van jonge kinderen. Deze taallesbrieven zijn afgelopen jaar ontwikkeld in het kader van taal en gezondheid. Thema’s van deze taallesbrieven zijn onder andere:

  • Veiligheid in en om het huis
  • Het consultatiebureau
  • Voorlezen
  • Spelen
  • De tandarts
  • De peuterspeelzaal

Meer informatie?

Bel/mail Merlijn

Merlijn Slothouber
030 – 294 75 94

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!