Lezen en Praten met je Kind

Lezen en Praten met je Kind pakt de taalachterstand van kinderen bij de basis aan. We doen dit laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld van ouders.

Lezen en Praten met je Kind (afkorting: LPK) is een project gericht op de stimulatie van de taalontwikkeling van kinderen en de verrijking van de taalomgeving thuis. Het richt zich volledig op gelijkwaardig partnerschap met ouders: samen werken aan de taalontwikkeling van het jonge kind (0-3 jaar). Ouders met een taalachterstand zijn soms moeilijk te bereiken, met het risico op gezondheidsproblemen en een taalachterstand bij de kinderen als gevolg. Taal Doet Meer wil daarom samenwerken met anderstalige ouders om samen vanaf het eerste moment aan de slag te gaan met de taalomgeving en geletterdheid in huis. Opvoedings- en gezondheidsthema’s komen vanzelfsprekend ook aan bod. De ouders zijn de belangrijkste partners in onze LPK-trajecten. Het is daarom belangrijk dat zowel de coördinator als de vrijwilliger gelijkwaardig partnerschap aangaat met de ouders. Om effect te kunnen hebben op de (taal)ontwikkeling van het kind is de inzet van ouders cruciaal.

Lezen en Praten met je Kind bestaat op dit moment uit drie verschillende trajecten: TaalThuisbezoeken, ouder-kindgroepen en Boekstartcoach. Hieronder worden de verschillende trajecten toegelicht.

TaalThuisbezoeken

Vijfentwintig weken lang komt een vrijwillige taalcoach thuis bij een gezin met kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Het gaat hierbij om ouders met een taalachterstand. De vrijwilliger kijkt samen met de ouders (of één van de ouders) naar de taalsituatie thuis en stelt samen doelen op. Deze doelen kunnen per week verschillen. De taalcoach richt zich op taalplezier in huis: het introduceren van het voorleesritueel, spelletjes spelen en samen zingen. Ook gaan de taalcoach en ouder(s) met de Gezonde Taal lesbrieven aan de slag. Aan de hand van deze lesbrieven kunnen Nederlandse vaardigheden worden verbeterd terwijl gezonde en opvoedkundige thema’s aan bod komen, zoals een bezoek aan de huisarts, het consultatiebureau en het belang van lezen en spelen. De ouders en taalcoach gaan op zoek naar handvatten om het plezier in taal thuis te stimuleren. Ze zoeken samen naar een aanpak die past bij de ouders en het kind.

Ouder-kindgroepen

In de ouder-kindgroepen komen moeders samen (mét hun kinderen) om ervaringen uit te wisselen, Nederlands te praten (aan de hand van de Gezonde Taal lesbrieven) en om vragen te stellen. Er is altijd een gespreksleider aanwezig die de onderwerpen aansnijdt en er is een lees- en speelvrijwilliger die zich over de kinderen ontfermt. Zij doet taalrijke spelletjes met de kinderen om de taalontwikkeling te stimuleren. Ook hebben de moeders zo de kans om samen met de groep te zingen, dansen en spelen met de kinderen om de (taal)ontwikkeling te stimuleren.

Locatie & tijden ouder-kindgroepen:

  • Kanaleneiland, bij Bosshardt, Marco Pololaan 115: elke woensdag van 10:00 – 11:30 uur
  • Leidsche Rijn, In de Kern Gezond, Kopenhagenstraat 41: elke woensdag van 10:00 – 11:30 uur 
  • Zuilen, Buurthuis Zuilen, St. Ludgerusstraat 251: elke donderdag van 10:00 – 11:30 uur
    De ouder-kindgroep in Zuilen gaat op dit moment niet door. Wanneer de groep zal worden hervat zal dit aangepast worden op onze website.
  • Overvecht, Buurtcentrum de Boog, Gambiadreef 60: elke donderdag van 10:00 – 11:30 uur

Ouders met minimaal A1 niveau zijn welkom bij de groep. Gezien de corona-situatie willen we graag dat je eerst belt voordat je langskomt, om zeker te zijn dat er genoeg plek is.

BoekStartcoach

De BoekStartcoaches zijn vrijwilligers die informatie en advies geven over BoekStart aan (nieuwe) moeders met jonge kinderen. De BoekStartcoach is zelf een ervaringsdeskundige, zij is zelf moeder én meertalig, en kan op deze manier advies geven over meertaligheid in huis en het belang van samen lezen en praten met je kind. De BoekStartcoach heeft een spreekuur op het consultatiebureau en spreekt actief ouders aan om het gesprek aan te gaan.

Meer informatie?
Bel/mail Pauline

Pauline Kranenburg
06 – 449 875 83

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!