Bestuur Taal Doet Meer

De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Taal Doet Meer ligt bij het bestuur.
Voor hun bijdrage ontvangen ze vacatiegeld. Daarnaast mogen ze hun onkosten declareren.
Rechtstreeks contact met het bestuur kan via de mail op het volgende adres: bestuur@taaldoetmeer.nl
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Eric Peters
voorzitter

Maurice Goossens 
penningmeester

Wieke Eefting
bestuurslid

Marloes Metaal
bestuurslid

Nadja van Kessel
bestuurslid

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!