Bestuur Taal Doet Meer

De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Taal Doet Meer ligt bij het bestuur.
Rechtstreeks contact met het bestuur kan via de mail op het volgende adres: bestuur@taaldoetmeer.nl
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Eric Peters
voorzitter

Jan Ravesteijn, penningmeester Taal doet meer

Jan Ravesteijn
penningmeester

Wieke Eefting
bestuurslid

Marloes Metaal
bestuurslid

Anne-Lies Schrijvers, bestuurslid Taal doet meer

Anne-Lies Schrijvers
bestuurslid

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!