Taal Doet Meer
Meer informatie over Stichting Taal Doet Meer
“Taal verbindt Utrecht en wij verbinden Utrechters met taal”

Al ruim 35 jaar verbindend in Utrecht

Wij geloven in een stad waarin we omkijken naar elkaar en iedereen zich kan ontwikkelen. Maar vooroordelen en taalbarrières staan eerlijke kansen in de weg. Wanneer je niet zelfstandig naar de huisarts kunt, de leerkracht van je kind niet verstaat en keer op keer wordt afgewezen voor je droombaan, wordt je wereld onnodig klein.

Taal Doet Meer helpt mensen daarom bij het versterken van hun taalvaardigheid. Onze betrokken vrijwilligers zorgen voor toegankelijke, warme en gelijkwaardige plekken waar vrijuit geoefend kan worden. Ze verlagen de drempel om Nederlands te spreken en helpen bij het leren van de taal. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om alles uit zichzelf te halen.

Taalprojecten van 0 tot 100

Bij Taal Doet Meer zijn jaarlijks meer dan 1000 vrijwilligers actief. Samen bereiken we zo’n 2.000 deelnemers per jaar. Met projecten als de VoorleesExpress en Lezen en Praten met je Kind zorgen we samen met ouders voor een rijke taalomgeving van jonge kinderen. Scholieren bieden we meer zelfvertrouwen, dankzij de ondersteuning van een één-op-één maatje. En volwassenen vinden een veilige omgeving om de taal te oefenen in onze taalgroepen, taalwandelingen en Taalcafés.

Eerlijke kansen

Taal Doet Meer is er voor iedereen die de Nederlandse taal leert, voor alle taalniveau’s en achtergronden. Als stichting zonder winstoogmerk maken we taalactiviteiten mogelijk voor mensen met een minimum inkomen, voor wie reguliere taalscholen buiten bereik liggen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen en volwaardig mee te doen.

In 1985 is Taal Doet Meer opgericht onder de naam Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB), als initiatief van een aantal Utrechtse kerken. Missie bij de oprichting was een laagdrempelige en duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters en Utrechters die van oorsprong niet Nederlands zijn, met als doel meer kennis van elkaar en wederzijds begrip en respect.

In de loop der jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een professionele vrijwilligersorganisatie. In 2013 is deze omgedoopt in Taal Doet Meer, omdat het leren van de Nederlandse taal een rode draad is in ons werk. De Utrechtse kerken zijn nog altijd een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn we mettertijd met veel verschillende organisaties gaan samenwerken: lokale welzijnsorganisaties, bibliotheken, migrantenorganisaties, onderwijsinstellingen en het Utrechtse bedrijfsleven.

Voor wie?
Aanvankelijk richtte het werk van de ISKB zich vooral op ontmoeting met en taalondersteuning aan migrantenvrouwen, die in het kader van gezinshereniging naar Utrecht kwamen. Na verloop van tijd werden in toenemende mate ook niet-Nederlandstalige mannen bereikt. Vanaf 2007 richten onze activiteiten zich ook op jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, met de start van het project School’s cool Utrecht. Sindsdien is het aanbod voor ‘jeugd’ uitgebreid met andere leeftijdsgroepen. Inmiddels hebben we aanbod voor de leeftijdscategorieën van 0 – 100 jaar!

ANBI-status

Taal Doet Meer is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie de actuele ANBI-verklaring ‘Publicatieplicht’. Met betrekking tot ons beloningsbeleid volgen we de CAO Sociaal Werk.

Taalles voor ouders in Utrecht