Taal Doet Meer

Privacybeleid

Taal Doet Meer gaat zorgvuldig om met de bescherming van je persoonsgegevens. Met de komst van de nieuwe wet hebben wij ons privacy-beleid nog eens kritisch onder de loep genomen én aangescherpt. In ons uitgebreide privacyreglement hebben wij beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hieronder staan de 10 belangrijkste punten van onze privacyregels:

  1. We registreren zo min mogelijk persoonsgegevens. We leggen altijd uit met welk doel we die gegevens verzamelen. Dat kan per soort van activiteit waarbij je betrokken bent verschillen. Uiteraard bepaal je altijd zelf wat je wel en niet met ons wilt delen.
  2.  Je hebt het recht om te weten wie er van Taal Doet Meer toegang heeft tot jouw gegevens om deze te kunnen inzien en om deze te kunnen wijzigen.
  3. Je hebt zelf ook het recht om die persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze niet juist of incompleet zijn.
  4. Je kunt ook je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Dat kan wel betekenen dat je niet meer kunt meedoen aan onze activiteiten.
  5. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor onze eigen activiteiten.
  6. Het kan zijn dat het in jouw belang is om je persoonsgegevens ook aan andere, bevriende organisaties te verstrekken. Wij zullen daarvoor eerst toestemming aan jou vragen.
  7. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens als je gestopt bent met je inzet als vrijwilliger of als deelnemer aan onze activiteiten. In de regel doen we dit aan het eind van het volgend kalenderjaar.
  8. Je gegevens zijn opgeslagen in goed beveiligde systemen.
  9. Wij controleren regelmatig of onze beveiliging nog up-to-date is. En zullen die waar nodig versterken.
  10. Indien er in geval van calamiteiten je persoonsgegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen, nemen wij direct actie om dit te herstellen en zullen dit ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Wij zullen nooit ongevraagd nieuwsbrieven sturen. Als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, registreren wij alleen je naam en e-mailadres. Deze worden opgeslagen in een apart systeem dat volledig los staat van ons algemene persoonsgegevens. Zodra je aangeeft via de link onderaan de nieuwsbrief dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, wordt de toezending stopgezet en je persoonsgegevens verwijderd.

Cookiesbeleid

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. En we gebruiken cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Ook zorgen ze dat video’s en sociale media knoppen goed werken en we de effectiviteit van online advertenties kunnen meten. Wij zullen IP-adressen uitsluitend geanonimiseerd gebruiken en verzamelen geen demografische gegevens. Na 50 maanden worden de cookies-gegevens automatisch verwijderd.

Beeld- en geluidsmateriaal

Onze website, folders bevatten veel beeld- en geluidsmateriaal. Taal Doet Meer spant zich in om iedereen die duidelijk herkenbaar is vooraf om toestemming te vragen. Een foto, een filmopname of een geluidsopname is immers een persoonsgegeven. Hiervoor gebruiken wij zoveel mogelijk een toestemmingsformulier. In dit toestemmingsformulier wordt vastgelegd welke opname het betreft en voor welke publicatie je toestemming hebt gegeven en je persoonsgegevens. Deze formulieren worden volgens de privacywetgeving (AVG) bewaard. Op het moment dat de opnames niet meer worden gebruikt worden de formulieren en je persoonsgegevens vernietigd. Bij onze groepsevenementen zullen wij altijd aankondigen wanneer er opnames worden gemaakt en met welk doel. Je kunt daarbij zelf aangegeven of je daar wel of niet aan wilt meewerken. In onoverzichtelijke situaties kan het voorkomen dat je ongewenst in beeld wordt gebracht. Indien je vindt dat je onterecht in beeld bent gebracht, horen we dat graag. We zullen dan – voor zover technisch mogelijk – je beeldmateriaal verwijderen.