School’s cool

School’s cool is bedoeld voor leerlingen uit anderstalige, Utrechtse gezinnen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school. We koppelen de leerling (pupil) voor anderhalf jaar aan een vrijwillige mentor. Samen werken de mentor en de pupil aan het huiswerk, de studievaardigheden en de Nederlandse taal. Ook is er tijd om af en toe iets leuks te doen, zoals samen naar de bibliotheek gaan of bijvoorbeeld een uitje naar een museum of de film.

Samen met de mentor een goede overstap maken naar de middelbare school

De coaching van de vrijwillige mentor is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het plezier in het leren, door middel van persoonlijke aandacht. De mentoren zijn betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om jongeren iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding door een vrijwillige coördinator. De mentor komt wekelijks langs bij het gezin. Hierdoor blijven de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om hun kind te begeleiden bij het huiswerk en de studievaardigheden.

Samenwerking Utrechtse basisscholen en middelbare scholen

We werken nauw samen met Utrechtse basisscholen in de aanmelding van leerlingen. De School’s cool mentor legt na de koppeling met de leerling contact met de brugklasmentor van de betrokken school. Vervolgens vindt regelmatig afstemming plaats over de voortgang van de leerling. Ook bevordert de mentor het contact tussen de ouders en de school.

Samenwerking met Utrechtse partners

Voor School’s cool werken wij samen met verschillende Utrechtse bedrijven en (wijk)organisaties voor het materiaal, advies, training en de doorverwijzing.

Aanmelden

De aanmelding voor School’s cool is vervroegd gesloten in verband met de grote vraag naar aanmeldplekken. Er is helaas geen ruimte om extra leerlingen aan te melden. Heb je contact gehad met een medewerker van Taal Doet Meer en staan er nog plekken voor jouw school gereserveerd? Mail dan naar jeugd@taaldoetmeer.nl en je ontvangt alsnog een aanmeldlink.

Aanmeldcriteria

  • Heeft het kind / hebben de kinderen een taalachterstand in het Nederlands?
  • Ervaren de ouder(s) drempels om zelf hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling?
  • Woont het gezin in Utrecht?
  • Zit het kind in groep 8?
  • Is het gezin een ‘minimumgezin’? (Is het voor hen zelf niet mogelijk betaalde hulp in te schakelen?)
  • Zijn ouders bereid om actief mee te doen met de begeleiding van de mentor?
  • Is de thuissituatie voldoende veilig voor een vrijwilliger?
  • Is de hulpvraag haalbaar voor een vrijwilliger?

Meer informatie en contact voor scholen

Bel/mail Anne

Anne Matting 
06 – 182 104 19

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!