Gezonde Taal!

Met de lesbrieven Gezonde Taal! verbeteren onze cursisten in bestaande taalgroepen hun Nederlands. Daarnaast krijgen zij informatie over onderwerpen rond gezondheid, welzijn en zorg en leren zo hun eigen bewuste keuzes te maken. We hebben vijftien lesbrieven ontwikkeld met als thema’s onder andere: gezond eten, bezoek aan de huisarts, ouder worden, vitamine D, stress en ontspanning, mantelzorg en de apotheek. Gemiddeld besteden wij twee lessen aan een lesbrief. De lesbrieven zijn voorzien van een handleiding.

Een cursist over Gezonde Taal!:

“Ik heb door de cursus geleerd ‘nee’ te zeggen. Ik wil altijd iemand helpen, maar als ik ziek ben, kan ik nu wel nee zeggen. Eerst deed ik dat niet, ik dacht eerst aan de anderen.”

Gebruik

De taalvrijwilligers kunnen gezondheidsvraagstukken bespreken, tijdens de taalcoaching. Dit draagt bij aan de gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid van anderstaligen in Utrecht. Zonder taal blijkt een zelfstandig bezoek aan de huisarts, het begrijpen van een bijsluiter van medicijnen en het kopen van gezond eten vaak heel moeilijk.
Ook andere organisaties gebruiken de lesbrieven Gezonde Taal! in hun groepen voor taalcoaching, mantelzorgers of lotgenoten. In samenwerking van Taal Doet Meer en Het Begint met Taal zijn Gezonde Thema’s ook landelijk beschikbaar. Organisaties van buiten Utrecht kunnen terecht bij https://www.hetbegintmettaal.nl/gezonde-taal/

Gezonde Taal! is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Met verschillende thema’s gaan taalcoaches en anderstaligen in gesprek over onderwerpen rond gezondheid. Zie als voorbeeld dit filmpje  https://youtu.be/_dx0XsVfWTc

Het belang van Gezonde Taal!

Begin dit jaar is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de lesmethode ‘Gezonde Taal!’ door twee studenten van de master ‘Meertaligheid en taalverwerving’ aan de Universiteit Utrecht. Lees hier meer over het onderzoek of bekijk hier een visuele weergave van de opbrengsten van de methodiek.

Training

Geïnteresseerde taalcoaches of organisaties die met het materiaal willen gaan werken, volgen een workshop en krijgen daarna de beschikking over het lesmateriaal. Tijdens de training vertellen we over de opzet van het materiaal en hoe je met de verschillende Opslaanlesbrieven aan de slag kunt. Vrijwilligers van Taal Doet Meer volgen deze aparte training over Gezonde Taal! naast de introductiecursus.

Interessante links en achtergrondinformatie

www.gezondinnederland.info

www.gezondheidsvaardigheden.nl

www.pharos.nl

www.thuisarts.nl

www.apotheek.nl/kunt-u-dat-even-uitleggen

Aanmelden

Aanmelden voor een training? Stuur een e-mail aan taalcoaching@taaldoetmeer.nl.

Meer informatie?

Bel/mail Ellen

Ellen Visser
06 – 264 758 13

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!