Gezonde Taal!

Gezonde Taal! zijn lesbrieven die we gebruiken in taalgroepen. Bij Taal Doet Meer, maar ook bij andere organisaties in Utrecht. Deelnemers werken aan gezondheidsvaardigheden én taal.

Een cursist over Gezonde Taal!:

“Ik heb door de cursus geleerd ‘nee’ te zeggen. Ik wil altijd iemand helpen, maar als ik ziek ben, kan ik nu wel nee zeggen. Eerst deed ik dat niet, ik dacht eerst aan de anderen.”

Gebruik

Deelnemers krijgen informatie over onderwerpen rond gezondheid, welzijn en zorg en leren zo hun eigen bewuste keuzes te maken. We hebben 24 lesbrieven ontwikkeld met als thema’s bijvoorbeeld: gezond eten, bezoek aan de huisarts, ouder worden, vitamine D, stress en ontspanning, mantelzorg, het consultatiebureau, samen online, en de apotheek. De taalvrijwilligers combineren op deze manier taal met praten over gezondheid. Dit draagt bij aan de gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid van taalleerders in Utrecht. Zonder taal blijkt een zelfstandig bezoek aan de huisarts, het begrijpen van een bijsluiter van medicijnen en het kopen van gezond eten vaak heel moeilijk.

Ook andere organisaties en buurtcentra in Utrecht gebruiken de lesbrieven Gezonde Taal! in hun groepen voor taalcoaching, mantelzorgers of lotgenoten. Heb je hiervoor belangstelling: neem contact op!

In samenwerking van Taal Doet Meer en Het Begint met Taal zijn ook Gezonde Thema’s beschikbaar voor deelnemers met een hoger niveau. Daarvoor kun je hier terecht.

Gezonde Taal! is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Zie ook dit filmpje.

Gezonde Taal wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting Voorzorg Utrecht.

Het belang van Gezonde Taal!

In 2020 is er onderzoek gedaan naar de methode ‘Gezonde Taal!’ door twee studenten van de master ‘Meertaligheid en taalverwerving’ aan de Universiteit Utrecht. Lees hier meer over het onderzoek of bekijk hier een visuele weergave van de opbrengsten van de methodiek

Training

Geïnteresseerde taalcoaches of organisaties die met het materiaal willen gaan werken, volgen een workshop en krijgen daarna de beschikking over het lesmateriaal. Tijdens de training vertellen we over de opzet van het materiaal en hoe je met de verschillende lesbrieven aan de slag kunt. Vrijwilligers van Taal Doet Meer volgen deze aparte training over Gezonde Taal! naast de introductiecursus.

Aanmelden

Aanmelden voor een training? Stuur een e-mail aan taalcoaching@taaldoetmeer.nl.
Contact: Daniëlle Sauren

Meer informatie?

Bel/mail Daniëlle

Daniëlle Sauren
06 – 182 104 17

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!