Over Taal Doet Meer

Taal Doet Meer is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie, die werkt aan een laagdrempelige, duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters en van oorsprong anderstalige Utrechters. We geloven in het verbinden van mensen. Taal is daarbij belangrijk. We stimuleren Utrechters om te leren en maken de onderlinge ontmoeting mogelijk. Taal verbindt mensen en wij verbinden mensen met taal.

Dit doen wij op een heel praktische en tegelijk ook persoonlijke manier. We bieden taaltrajecten aan voor volwassenen, én we begeleiden met verschillende projecten jongeren van verschillende leeftijden. Ons aanbod strekt zich inmiddels uit van 0 – 100 jaar!

Vrijwilligers staan centraal

Bij Taal Doet Meer zijn jaarlijks meer dan 1000 vrijwilligers actief, bijvoorbeeld als taalcoach van een volwassene, mentor van een brugklasser of voorlezer in een gezin. Steeds vaker zijn deze vrijwilligers ook op andere terreinen actief, bijvoorbeeld als coördinator, administratief medewerker of als adviseur op het gebied van communicatie en sponsoring. Samen bereiken we zo’n 1.000 cursisten per jaar. Door in te spelen op de drijfveren van Utrechters, willen we een diversiteit aan mensen aan ons binden en samen werken aan het versterken van de taalvaardigheid van Utrechters en het onderlinge contact tussen inwoners bevorderen. Lees hoe wij ons vrijwilligersbeleid vormgeven.

Waardering

Het werk van Taal Doet Meer en haar projecten kent brede waardering. Bijvoorbeeld, uit het recente verleden:

  • 2019: de Innovatieprijs van Stichting Voorzorg, voor het project Taal & Gezondheid
  • 2019: een Appeltje van Oranje gewonnen voor ‘de Utrechtse Taalstraat voor jong & oud’
  • 2018: de stimuleringsprijs De Mantel van Sint Maarten toegekend voor het project ‘Taalversterkers tussen school en thuis’
  • 2017: Hernieuwing van het keurmerk ‘Vrijwillige inzet: goed geregeld’.
  • 2016: Nationale Zorgvernieuwingsprijs voor het project ‘Gezonde taal voor oudere migranten’. Samenwerkingspartners in dit project zijn: Bibliotheek Utrecht, Ladyfit, Het Begint met Taal.
  • 2014: Utrechtse Tolerantieprijs voor het project Taalcoach in de Bieb. Samenwerkingspartners in dit project: Prago, Gilde Utrecht, Bibliotheek Utrecht, Stichting Lezen & Schrijven.
  • 2014: Nationale Alfabetiseringsprijs 2014 in de categorie Durven voor ons project Gezonde Taal!.
  • 2013: Derde prijs van de Vrijwilligersprijs Utrecht 2013 voor het project School’s Cool Utrecht
  • 2011: Taal doet kreeg heeft het keurmerk ‘Vrijwillige inzet: goed geregeld’. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk kende dit keurmerk toe vanwege haar goede organisatie van het vrijwilligerswerk.

ANBI-status

Taal Doet Meer is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie hier de actuele ANBI-verklaring ‘Publicatieplicht’. Met betrekking tot ons beloningsbeleid volgen we deze CAO.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!