Geschiedenis van Taal Doet Meer

In 1985 is Taal Doet Meer opgericht onder de naam Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB), als initiatief van een aantal Utrechtse kerken. Missie bij de oprichting was te werken aan een laagdrempelige en duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters en Utrechters die van oorsprong niet Nederlands zijn, met als doel te komen tot meer kennis van elkaar en wederzijds begrip en respect.

In de loop der jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een professionele vrijwilligersorganisatie. De Utrechtse kerken zijn nog altijd een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn we mettertijd met veel verschillende organisaties gaan samenwerken: lokale welzijnsorganisaties, bibliotheken, migrantenorganisaties, onderwijsinstellingen en het Utrechtse bedrijfsleven.

Voor wie?

Aanvankelijk richtte het werk van de ISKB zich vooral op ontmoeting met en taalondersteuning aan migrantenvrouwen, die in het kader van gezinshereniging naar Utrecht kwamen. Na verloop van tijd werden in toenemende mate ook niet-Nederlandstalige mannen bereikt. Vanaf 2007 richten onze activiteiten zich ook op jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, met de start van het project School’s cool Utrecht. Sindsdien is het aanbod voor ‘jeugd’ uitgebreid met andere leeftijdsgroepen. Sinds 2017 hebben we aanbod voor de leeftijdscategorieën van 0 – 100 jaar!

Naar Taal Doet Meer

In 2013 is de organisatie omgedoopt in Taal Doet Meer, omdat het leren van de Nederlandse taal een rode draad is in ons werk. De vrijwillige inzet van Utrechters voor elkaar is steeds de leidraad. Het mooie is dat de activiteiten alle betrokkenen wat oplevert: cursisten leren de taal en de samenleving kennen, scholieren presteren beter op school en zitten beter in hun vel, vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!