Inclusieve kinderboekentips

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zichzelf in verhalen kunnen herkennen. Op deze boekenlijst vind je tips voor inclusieve kinderboeken.

Bomen vergelijken 3+ jaar

Tips en werkvormen voor spelen, praten, opvoeden en opgroeien. Materiaal voor het project Lezen & Praten met je kind.

Groenten vergelijken 2+ jaar

Tips en werkvormen voor spelen, praten, opvoeden en opgroeien. Materiaal voor het project Lezen & Praten met je kind.

Lepels en vorken 2+ jaar

Tips en werkvormen voor spelen, praten, opvoeden en opgroeien. Materiaal voor het project Lezen & Praten met je kind.

De auto zegt ’toet toet’ 1+ jaar

Tips en werkvormen voor spelen, praten, opvoeden en opgroeien. Materiaal voor het project Lezen & Praten met je kind.

Vragenspel Vreedzaam

Met dit kaartspel kun je vragen beantwoorden en met elkaar in gesprek gaan over vreedzame onderwerpen. Je kunt vragen bespreken zoals: Wat zou je doen als je onzichtbaar zou zijn? Wat vind je leuk aan jezelf? Je kunt ook doe-opdrachten doen,…

Taalheldenspel

Maak oefenen met begrijpend lezen leuk! Met dit spel kun je monsters verslaan door leesvragen goed te beantwoorden. Bij het spel zit een boekje met korte, grappige verhaaltjes voor groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. Bij de verhaaltjes zitten vragen…