De bevlogenheid van coördinator Marieke

Creatief en speels aan de slag met taal om de taalontwikkeling te verbeteren. Dat doen de taalmentoren van Taal Doet Meer. Zij helpen eens per week leerlingen van 8 tot 16 jaar bij wie taalvaardigheid een belemmering vormt. Deze 150 taalmentoren worden begeleid door coördinatoren. Eén van die coördinatoren is Marieke de Bakker (46). Ze is coördinator Taalmentoraat in Overvecht en doet dit werk vrijwillig naast haar fulltime baan.

Marieke is hoofd Studentzaken aan de Universiteit Utrecht. Ze is leidinggevende van een afdeling van 60 mensen die studenten ondersteunen. In haar werk houd ze zich op organisatieniveau bezig met gelijke kansen en diversiteit. Omdat ze sterk de behoefte voelde ook van mens tot mens een steentje te kunnen bijdragen, is ze vrijwilligerswerk gaan doen.

Goed voorbeeld

Ook haar ouders deden altijd vrijwilligerswerk. Je zou ook kunnen zeggen: goed voorbeeld doet goed volgen. Marieke: “Haha, jazeker! Ik treed met dit werk in hun voetsporen en vind het mooi te ervaren dat het mij ook veel voldoening geeft. Het voegt echt iets toe aan mijn leven. Bovendien leef ik zelf in een meertalig gezin omdat ik getrouwd ben met een Fransman. Onze twee dochters zijn tweetalig en groeien op met twee verschillende culturen. Dit ervaar ik als een belangrijke verrijking omdat je veel meer begrip kunt opbrengen voor andere culturen. Je gaat ook met andere ogen naar de Nederlandse cultuur kijken. Dit motiveert me om in mijn vrijwilligerswerk zo’n brugfunctie te vervullen.”

Haar motivatie om coördinator te worden wortelt in haar eigen thuissituatie. Marieke: “Mijn eigen dochters van 16 en 13 jaar leren zelfstandig en helpen elkaar door de coronatijd heen, ook met schoolwerk. Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor gezinnen waarin de scholensluiting en het onderwijs op afstand veel impact heeft. Omdat ik in het dagelijks leven ook collega’s en teams begeleid, merk ik dat de rol van coördinator me goed past.”

Coördinator Marieke

Onderlinge uitwisseling

Marieke begeleidt een groep van acht duo’s van leerlingen en vrijwillige taalmentoren. Dat doet ze een heel schooljaar lang. “Mijn groep bestaat uit acht gezellige leerlingen die erg gemotiveerd zijn en nieuwsgierig om met een taalmentor aan de slag te gaan. Het is leuk te zien dat de matching die Taal Doet Meer doet in de praktijk eigenlijk altijd goed uitpakt. De vrijwilligers vormen een mooie groep, met verschillende achtergronden, leeftijden en motivaties. We hebben elkaar nu een keer gesproken in een werkoverleg. Dat was heel fijn omdat er veel onderlinge uitwisseling en steun voor elkaars vragen was.”, aldus Marieke.

Marieke zorgt voor de startgesprekken, een tussenevaluatie en een evaluatie aan het einde van het schooljaar. In de tussentijd organiseert ze werkoverleggen voor de taalmentoren waar ervaringen en tips worden uitgewisseld. Als de taalmentoren om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben of willen sparren, dan staat Marieke paraat. Dit alles kost Marieke gemiddeld ongeveer twee uur per week.

Verrijkend

Die rol als coördinator past als een jas. Marieke vindt het coördinatorschap niet alleen waardevol maar ook inspirerend: “Ik vind het erg leuk om met de leerlingen en hun gezinnen in contact te komen. Ik heb als student en pas afgestudeerde in Overvecht gewoond, maar daarna ben ik er niet zo vaak meer geweest en ik ken er ook weinig mensen. Het is verrijkend voor mijzelf om bij de gezinnen over de vloer te mogen komen. Verder houd ik ook erg van de motivatie van de taalmentoren die vanuit verschillende achtergronden deze begeleiding doen. Het leren van elkaar is iets waar iedereen enthousiast van wordt. De valkuil is wel als je te weinig contact opneemt met de taalmentoren. Als je niets hoort, zou je kunnen denken dat het goed gaat. Toch is het fijner om regelmatig even contact te hebben zodra er iets speelt.”

Bevlogenheid

Marieke hoort vaak vrolijke verhalen van vrijwilligers en de deelnemers. “Het is heel leuk om te zien wat een bijzondere band er in korte tijd wordt opgebouwd. Ik vind het leuk om met taal en begeleiding bezig te zijn, dit heb ik van huis uit als kind meegekregen. Ik ervaar dat de omstandigheden waarin sommige kinderen leven uitdagend kunnen zijn. Dat heeft impact op hun ontwikkeling en hun plek in de samenleving. We hebben er op verschillende manieren allemaal een rol in om hier iets aan te doen. Taal Doet Meer biedt mij die kans.”

Ze zou iedereen die een beetje kan organiseren en iets wil doen voor de stad Utrecht dit werk aanraden. “Als je een beetje georganiseerd bent en je vindt het leuk om met verschillende mensen in contact te komen dan zou je de rol van coördinator zeker kunnen overwegen. Het is naast de inhoudelijke motivatie ook leuk om ervaring op te doen met coördineren, begeleiden en leidinggeven. Ik ontmoet veel bevlogenheid en warmte. Dat inspireert me in mijn contact met mensen.”

Interview: Els Vegter, freelance schrijver/journalist en beeldend kunstenaar www.elsvegter.nl

Lees meer verhalen

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!