Verwijs door naar Taal Doet Meer

Taal Doet Meer biedt diverse taal- en ontmoetingsactiviteiten aan aan anderstalige Utrechters. Zo helpen wij ze bij het leren van de Nederlandse taal, het contact met andere Utrechters en het zetten van de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. Deelnemers melden zichzelf aan of worden aangemeld door familieleden via bijvoorbeeld sociaal makelaars, hulpverleners, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, de gemeente, consultatiebureaus of de wegwijzers van het DigiTaalhuis.

De aanmeldingen voor Jeugd-activiteiten lopen via school (zie hieronder).

Je kunt via ons aanmeldformulier nieuwe deelnemers aanmelden. Een medewerker van Taal Doet Meer neemt contact op. Wil je als verwijzer eerst meer informatie over de activiteiten van Taal Doet Meer? Bekijk hier het overzicht van al onze activiteiten.

Wil je persoonlijk advies over een taal- of computeractiviteit die bij je cliënt past? Kom dan, samen met je cliënt, naar het spreekuur van de wegwijzer van het DigiTaalhuis.

Spreekuren wegwijzers

Voor een persoonlijk advies kun je je samen met een potentiële cursist melden bij de  wegwijzer in de bibliotheek. Je kunt ook een afspraak maken. Hier vind je een overzicht van de spreekuren en locaties van de verschillende wegwijzers in Utrecht.

Jeugd – Plezier in lezen en leren buiten de schoolmuren

Taal Doet Meer koppelt goed opgeleide vrijwilligers aan kinderen van Utrechters met een taalachterstand. Wij ondersteunen de jeugd bij de Nederlandse taal, het huiswerk, de algemene ontwikkeling en het toekomstperspectief. Hierbij trekken we samen op met formeel onderwijs om school en thuis te verbinden, de inspanningen van school te versterken en om kansen te helpen creëren. Het aanmelden van kinderen en jongeren verloopt daarom bij voorkeur via de (voor)school. Wij vragen geïnteresseerden eerst contact op te nemen met de basisschool, VO-school of het peutercentrum van het betreffende kind. De leerkracht kent de uitdagingen van het kind en de gezinssituatie en maakt met ons een eerste inschatting over een mogelijke samenwerking. De leerkracht bespreekt vervolgens met het kind en zijn/haar ouders of ons aanbod gewenst en passend is. Taal Doet Meer neemt vervolgens contact op met het gezin en de school, om inhoudelijk te kunnen afstemmen over de leerwensen en coachings-doelen. Het eventueel bijstellen van de doelen wordt in overleg met het kind, de school en de ouders gedaan en de voortgang en afsluiting worden besproken en teruggekoppeld.

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuis voelen? Meld hem aan als cursist!