Taal Doet Meer
Taalmentoraat - taalmaatje voor scholieren in Utrecht
Project 8 - 16 jaar

Taalmentoraat

Het taalmentoraat is bedoeld voor leerlingen van 8 t/m 16 jaar, waarbij taalvaardigheid een belemmering vormt. De leerling wordt een schooljaar lang gekoppeld aan een vrijwillig taalmaatje. Samen gaan ze op een creatieve en speelse manier aan de slag met taal, door bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek te gaan, boeken te lezen of taalspelletjes te doen.

Praktische info

Samen met het taalmaatje op een speelse manier werken aan leesplezier en taalvaardigheid!

Het taalmaatje heeft als doel de taalvaardigheid en het leesplezier van het kind te stimuleren door middel van individuele aandacht. De taalmaatjes zijn betrokken vrijwilligers die zelf van taal houden en het leuk vinden om kinderen of jongeren iets te leren. Ze krijgen training van Taal Doet Meer en begeleiding van een vrijwillige coördinator, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Verder staat onze taalconsulent tot hun beschikking, die informeert over materialen en aanpak. De wekelijkse begeleiding door het taalmaatje vindt in principe plaats bij het gezin thuis, hierdoor zijn de ouders betrokken en krijgen zij handvatten om samen met hun kind te werken aan taalvaardigheid. Online begeleiding is ook een optie.

Samenwerking Utrechtse scholen

We werken nauw samen met Utrechtse scholen in de aanmelding van leerlingen. De leerkracht blijft betrokken door het taalmaatje waar nodig te voorzien van oefenmateriaal, zodat de begeleiding afgestemd is op wat er geleerd wordt in de klas.

Samenwerking met Utrechtse partners

Voor het project Taalmentoraat werken wij samen met verschillende bedrijven en (wijk)organisaties voor het materiaal, het advies, de training en de doorverwijzing.

Aanmelden

Het aanmelden van leerlingen gebeurt altijd via de school van het kind. Het voordragen betekent geen definitieve aanmelding, dat hangt af van het aantal plaatsen en de criteria. De aanmelding voor Taalmentoraat is op dit moment gesloten, heb je interesse om een kind aan te melden stuur dan een email naar jeugd@taaldoetmeer.nl

Veelgestelde vragen

  • De aanmelding van de kinderen uit groep 5 t/m 8 gebeurt altijd via de basisschool. Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht of de interne begeleiden. De school kan het kind vervolgens aanmelden. Scholen die in de laatste twee jaar een kind hebben aangemeld of op de interesselijst staan, ontvangen een E-mail zodra de aanmelding is geopend. Weet je niet zeker of jouw school op de mailinglijst staat, mail dan naar jeugd@taaldoetmeer.nl. De aanmelding is geopend vanaf half april tot begin juni (kan mogelijk afwijken). Aanmeldingen die buiten de officiële aanmeldperiode gedaan worden kunnen helaas niet meegenomen worden.

  • Voor Taalmentoraat VO werken we samen met een aantal partnerscholen. Jaarlijks reserveren we een aantal aanmeldplekken voor hen. Alleen als zij hun aanmeldplekken niet vol maken, kunnen andere VO scholen ook leerlingen aanmelden. Heb je een leerling die je wilt aanmelden en is jouw school geen partnerschool? Stuur dan een mailtje naar jeugd@taaldoetmeer.nlzodat je leerling op de wachtlijst gezet kan worden.

  • Taalmentoraat begint steeds in september en loopt een schooljaar. We doen ons best om alle leerlingen snelst mogelijk te koppelen. Wanneer de koppeling precies gaat plaatsvinden kunnen we niet zeggen; we zijn hiervoor afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers.

  • Er kan steeds 1 leerling aangemeld per school worden voor Taalmentoraat PO. We begrijpen dat de kans bestaat dat er meerdere leerlingen gebaat zijn bij de hulp van Taal Doet Meer. Heb je meer dan een leerling op het oog, laat het weten via jeugd@taaldoetmeer.nl. Als er na de sluiting van de aanmelding nog plekken over zijn, nemen we contact met je op en kan mogelijk een tweede leerling van je school inschuiven. Kijk ook www.stadsnetwerkgelijkekansen.nl voor alternatieven.

  • Onze aanmeldperiode kan veranderen, maar vindt doorgaans 1 keer per jaar plaats in het voorjaar (april – juni). Stuur een mailtje naar jeugd@taaldoetmeer.nl met het verzoek om op onze interesselijst terecht te komen, zodat je automatisch bericht ontvangt bij opening van de aanmeldperiode.

Meer informatie?

Xanne Nanuru
06-182 104 19
jeugd @taaldoetmeer.nl

Xanne Taal Doet Meer