Ontwikkeling (taal)vaardigheden van meertalige ouders

Taal
Ouders spelen een grote rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Om taalachterstand in het Nederlands bij kinderen van meertalige ouders te voorkomen, gaan wij met ouders aan de slag. We doen dit laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld van ouders. We willen eraan bijdragen dat Utrechtse ouders met hun kinderen plezier beleven aan lezen en leren.  Hieronder vind je twee activiteiten voor ouders. Klik op het blok naar keuze voor meer informatie.

Partnerschap met ouders
Het is van belang dat ouders naast taal ook ontwikkelkansen krijgen en dat de stem van ouders gehoord wordt.  We trainen onze vrijwilligers om bewust (educatief) partnerschap met ouders aan te gaan, we motiveren ervaringsdeskundige, taallerende ouders zich in te zetten als vrijwilliger, bijvoorbeeld als BoekStartCoach, bij de ouder-kindgroepen of om mee te denken in de ouderparticipatiegroep.

Ouders van Betekenis
Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van Vreedzaam als pedagogisch kader.  Zie ook www.oudersvanbetekenis.nl

Zie ook de: Flyer ouders

Laat jij een nieuwe Utrechter zich ook thuisvoelen? Kom in actie of doneer!